Energiatehokkuudella huipputuloksiin – päästöt kuriin sähkökattilan avulla

Energiatehokkuudella huipputuloksiin – päästöt kuriin sähkökattilan avulla

4.7.2023

Päästötöntä höyryn- tai lämmöntuotantoa. Sähkökattiloiden erinomainen hyötysuhde perustuu minimaalisiin häviöihin: normaalisti hyötysuhde yli 99 %. 

Sähkökäyttöiset kattilat soveltuvat erinomaisesti nykyaikaisen teollisuuden prosesseihin sekä energiantuotantoon. Kattiloilla tuotetaan joko höyryä tai kuumaa vettä monipuolisiin tarpeisiin sovelluskohteen vaatimusten mukaisesti. Kattiloiden kompakti koko, päästöttömyys, säädettävyys sekä erinomainen hyötysuhde ovat tehneet niistä yhä suositumpia ratkaisuja energiantuotannon ja teollisuuden energiankäytön tehostajina.

”Kattiloilla on monta ylivoimatekijää. Höyry- tai vesikattila valitaan niiden korkean hyötysuhteen sekä ympäristöystävällisyyden takia. Lisäksi erinomaisen säädettävyytensä ansiosta sähkökattilalla voidaan hyödyntää sähkön hintavaihtelua. Joskus sähkökattilan käytöllä voi myös hankkia tuloja osallistumalla säätömarkkinoihin” kommentoi Finess Energyn myynti-insinööri Hannu Liimatainen.

Viime aikoina kiinnostus on lisääntynyt erityisesti suuritehoisia kattiloita kohtaan. Näitä ns. elektrodikattiloita on saatavilla aina 90 MW yksikkötehoon saakka. Elektrodikattilat ovat erittäin kompakteja, ja ne kytketään suoraan keskijännitteeseen, esimerkiksi 10,5 kV tai 20 kV.

”Erittäin nopea säädettävyys ja käytön helppous tekevät elektrodikattiloista erinomaisen ratkaisun muun muassa kaukolämmön tuotantoon. Pienemmille tehoille aina 12 MW tehoon saakka soveltuvat hyvin puolestaan vastuskattilat, jotka kytketään pienjännitteeseen 400 V – 690 V.” Liimatainen kertoo.

Tekoja energiankäytön tehostamiseksi

Finess Energy Oy edistää teollisuuden ja kiinteistöjen ympäristötavoitteiden toteutumista Suomessa tehostamalla energiankäyttöä sekä tukemalla energiainvestointien onnistumista. Kehittämällä energiatehokkuutta parantavia ratkaisuja voidaan varmistaa energiainvestointien onnistumisen ja ympäristötavoitteiden täyttyminen.

”Sähkökattilan käyttäminen edesauttaa vihreää siirtymää. Kattilat ovat energiatehokas, helppokäyttöinen ja toimintavarma ratkaisu.” Liimatainen kommentoi.

Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää suomalaiselta teollisuudelta energiankäytön tehostamista ja uudistamista. On välttämätöntä vähentää primäärienergian kulutusta ja lisätä uusiutuvan energian osuutta. Tavoitteeseen päästään investoimalla energiatehokkaisiin järjestelmiin sekä tehostamalla lämmöntalteenottoa ja energiavirtojen hyödyntämistä. Tehokkainta on kehittää energiankäyttöä ekosysteemeinä yksittäisten toimenpiteiden sijaan.