Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto on ensisijainen toimenpide, joka pitäisi toteuttaa aina, kun se on mahdollista. Se on ajallisesti täysin yhteensopiva lämmitystarpeen kanssa ja siksi sen toteuttaminen on yksinkertaista ja kannattavaa. Uusissa ilmanvaihdon tulo- ja poistokojeissa on jo valmiina LTO-laitteet. Vanhempiin kohteisiin ne voidaan suunnitella erikseen.

Finessillä on tarvittava asiantuntemus ja valikoimassa sopivat laitteet ja ohjausautomaatio, joiden ansiosta yritys pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan myös tehokkaita eriaikaisia järjestelmiä.

Ilmanvaihdon LTO-ratkaisut vanhoihin ja uusiin kohteisiin

Ilmanvaihdon toteutukseen vaikuttavat kohteen muut laitteet ja niiden sijoittelu sekä kohteesta itsestään johtuvat rajoitukset. Uudiskohteiden suunnittelussa muuttujat voidaan ottaa huomioon ennalta. Sen sijaan vanhoissa kohteissa on ainakin osittain mukauduttava rajoitteisiin, joita olemassa olevat laitteet, järjestelmät ja rakenteet asettavat.

Ilmanvaihtoon voidaan liittää välillinen lämmöntalteenotto, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi vesikiertoisena ja kytkeä hybridilämpöpumppuihin.

Jos kohteessa ei ole valmiina lämmöntalteenottoa tai jos siinä on vain poistoilmajärjestelmä, voidaan toteuttaa niin sanottu poistoilman lämmöntalteenotto. Siinä otetaan poistoilmasta talteen lämpöä ja käytetään se kiinteistön tai käyttöveden lämmitykseen.

Kun tarvitaan kokonaan uusi ilmanvaihtokone, kannattaa valita mahdollisimman tehokkaat lämmöntalteenottolaitteet ja integroidut lämpöpumppuratkaisut.

Monipuolista energiaosaamista

Me suunnittelemme ja toimitamme energiatehokkaita laitteita sekä energiankäyttöä tehostavia järjestelmiä kohteiden ilmanvaihdon lämmöntalteenoton ohella teollisuuden ja kiinteistöjen jäähdytykseen, lämmitykseen ja jäteveden lämmöntalteenottoon. Palvelemme teollisuussektorin lisäksi myös monia muita toimialoja: kiinteistöt, jätevedenpuhdistamot, uimahallit ja kylpylät, sairaalat ja biokaasuntuotanto.

Tutustu tästä tarkemmin Finessiin yrityksenä:

Oletko kiinnostunut ratkaisuistamme kiinteistöjen ilmanvaihdon lämmöntalteenottoon? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Antti Mattila
puh. 040 723 4774
antti.mattila@finess.fi

    * Pakollinen