Jäteveden lämmöntalteenotto

Jäteveden lämmöntalteenotto

Jäteveden mukana päätyy viemäriin merkittäviä energiamääriä. Lämmöntalteenottojärjestelmän avulla hukkalämpö voidaan kerätä tehokkaasti talteen ja hyödyntää prosessin, käyttöveden tai kiinteistön lämmityksessä.

Jätevesikohteissa on ensisijaisen tärkeää valita oikean tyyppinen lämmönsiirrin, jotta voidaan optimoida lämmöntalteenotto ja vastaavasti minimoida huollon tarve. Käytämme jäteveden LTO-järjestelmissä Monotube-kaksoisputkilämmönsiirrintä, joka on suunniteltu erityisesti haastaville väliaineille.

Kuumat jätevedet voidaan hyödyntää lämmönsiirtimien avulla suoraan esimerkiksi prosessiveden esilämmitykseen. Haaleammat jätevedet (25-10°C) tarvitsevat avuksi lämpöpumpun, joka nostaa tuotettavan lämpötilan halutulle tasolle.

PLC-automatiikka puolestaan varmistaa, että järjestelmän hyötysuhde ja talteen saatava energiamäärä ovat vuositasolla optimaaliset.

Lämpöenergiaa voidaan ottaa talteen jäteveden lisäksi monista muistakin lämmönlähteistä, kuten poistoilmasta ja -kaasusta, jäähdytyskoneiden lauhdelämmöstä tai hönkähöyrystä. Asiantuntevat suunnittelijamme kartoittavat vaihtoehdot ja auttavat tehostamaan energiankäyttöä käyttökohteessa kokonaisuudessaan.

Talteen otetun lämmön hyötykäyttö säästää rahaa ja ympäristöä minimoimalla ostoenergian tarpeen ja kasvihuonepäästöt. Ota yhteyttä niin mitoitamme ja räätälöimme jäteveden LTO-järjestelmän juuri kohteeseenne sopivaksi.

Lämmöntalteenotto järjestelmä asennettuna.
Lämmöntalteenottojärjestelmä kokonaisuudessaan.
Lämmöntalteenotto.

Finessin jäteveden lämmöntalteenotto –
järjestelmien vahvuudet

 • Räätälöity ratkaisu kaikille tehontarpeille
 • Erittäin joustava asennus (modulaarinen rakenne)
 • Huoltovapaa ja kestävä rakenne minimoi käyttökatkot
 • Aktiivinen PLC-ohjaus maksimoi talteen saadun energiamäärän
 • Tehokkaat Monotube-vastavirtalämmönsiirtimet
 • Yksilöllinen mitoitus
 • Optiona saatava energiamittaus todentaa säästöt

Lämpöpumppu tehostaa lämmöntalteenottoa

Jäteveden lämpötila eroaa usein prosessin, kiinteistön tai käyttöveden lämmitykseen tarvittavasta lämpötilasta. Lämpöpumpun avulla lämpötilataso voidaan nostaa järjestelmään sopivaksi, jopa sadan asteen lämpötilaan.

Lämpöpumppu tehostaa lämmöntalteenottoa monin tavoin:

 • Mahdollisuus saada jätevesi vielä kylmemmäksi ja lisää lämpöä talteen
 • Lämmöntuotanto jopa yli 100 °C lämpötilaan
 • Korkeampi lämpötila lisää käyttökohteiden vaihtoehtoja
 • Lämpöpumppuun voidaan kytkeä myös muita lämmönlähteitä.
Lämpöpumppu tehostaa jäteveden lämmöntalteenottoa.
Symboli Vedenkäsittely 600px

Vedenkäsittely mukaan tarvittaessa

Teollisuuden jätevedet saattavat vaatia käsittelyä ennen kuin ne lasketaan kaupungin tai kunnan viemäriverkkoon. Esimerkiksi elintarviketeollisuudessa jätevedessä voi olla rasvaa, kiintoaineita tai se saattaa vaatia neutralointia. Teollisuuspesuloiden jätevesissä puolestaan viemäriverkolle haasteena ovat nukka ja hiekka, jolloin epäpuhtauksien poistamiseksi tarvitaan vedenkäsittelyä.

Finess toteuttaa myös vedenkäsittelyn, joka muokkaa veden prosessin vaatimuksiin sopivaksi (esim. pehmennys).

Kun prosessiveden vedenkäsittely toteutetaan samassa urakassa lämmöntalteenottojärjestelmän kanssa, on mahdollista toteuttaa urakka tehokkaammin. Samalla koko järjestelmälle voidaan suunnitella esimerkiksi yhteinen automaatio ja optimoida näin kustannukset sekä teho.

PLC-ohjaus tehostaa jäteveden lämmöntalteenottoa.

Aktiivinen PLC-ohjaus maksimoi hyödyn

Monesti optimoidun jäteveden lämmöntalteenoton haasteena on eriaikaisuus lämmöntarpeen kanssa. Jätevettä saattaa tulla prosessista vain ajoittain, kun taas lämmön kulutuspuolen sykli voi olla hyvinkin eri aikainen. Tuloksena on yleensä huonolla vuosihyötysuhteella toimiva laitteisto.  Finess Energy ratkaisulla voidaan ratkaista tämänkin haaste ja optimoida vuositason lämmöntalteenotto.

Finessin LTO-järjestelmien vahvuutena on automaation hyödyntäminen. Älykkään ohjauksen avulla on mahdollista saavuttaa ja pitää jatkuvasti yllä optimaalinen hyötysuhde. ”Aktiivisen PLC-ohjauksen” avulla laitteet saadaan toimimaan aktiivisesti maksimoiden vuotuisen talteen saatavan energiamäärän. Monien LTO-laitteistojen mitoituspisteen LTO-teho saavutetaan vain satunnaisesti ja suurimman osan ajasta laitteisto toimii heikolla teholla. Älykäs aktiivinen ohjaus tehostaa ja maksimoi hyödyn.

Lämmöntalteenotto säästää rahaa vähentämällä ostettavan primäärienergian tarvetta. Talteen otettu energia vähentää suoraan ostoenergian määrää ja CO2-päästöjä.

Jäteveden lämmöntalteenotto esitteen kansikuva.

Muut energiatekniset järjestelmät

Oletko kiinnostunut energiaratkaisuistamme? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Antti Mattila
puh. 040 723 4774
antti.mattila@finess.fi

  * Pakollinen