Jätevedenpuhdistamon kiinteistö lämpiää jäteveden ja ilmastuksen hukkaenergialla

Jätevedenpuhdistamon kiinteistö lämpiää jäteveden ja ilmastuksen hukkaenergialla

Lohjan Peltoniemen jätevedenpuhdistamossa otettiin alkuvuodesta 2019 käyttöön jätevesien ja ilmastuksen lämmöntalteenotto. Sitä varten Finess toimitti puhdistamoon jäteveden ja ilmastusilman LTO-järjestelmän. Niiden avulla saadaan vuosittain talteen noin 215 MWh lämpöenergiaa, joka käytetään puhdistamokiinteistön lämmitykseen. Uusiutuvan energian käyttö suoran sähkölämmityksen asemesta vähentää kustannuksia ja CO2-päästöjä.

Lohjan peltoniemen jätevedenpuhdistamossa on käytössä ilmastuskompressorit, jotka syöttävät paineilmaa ilmastusaltaaseen. Suuri osa kompressorin käynnin sivutuotteena syntyvästä 40–50 °C:n lämmöstä siirtyi aiemmin ilmastusaltaaseen. Nyt lämpö otetaan talteen ja siirretään kiinteistön lämmitykseen, ja sen ansiosta puhdistamokiinteistö lämpiää pelkällä ilmastusilman hukkalämmöllä keväällä ja syksyllä.

Lohjan puhdistamolta poistuu jatkuvasti puhdistettua jätevettä, joka sisältää myös käyttökelpoista lämpöenergiaa. Puhdistetun jäteveden lämpötilataso on sen verran alhainen, että sen lämmön hyötykäyttö vaatii lämpöpumpun. Finess toimitti Peltoniemen puhdistamoon myös jäteveden LTO-laitteiston, joka sisälsi lämpöpumpun ja Monotube-lämmönsiirtimen. Tämän laitteiston avulla puhdistetun jäteveden sisältämä lämpöenergia saatiin valjastettua hyötykäyttöön kiinteistön lämmitykseen.

Finess toimitti jäteveden ja ilmastusilman LTO-järjestelmään

Finess toimitti Lohjan Peltoniemen jätevedenpuhdistamoon XTUBE-putkilämmönsiirtimet ja lämpöpumpun, joiden lämpöteho on yhteensä 125 kW. Lämmönsiirtimillä ja lämpöpumpulla saadaan puhdistetusta jätevedestä talteen vuosittain noin 215 MWh lämpöä hyödynnettäväksi kiinteistön lämmitykseen.

Laitteiston tekniset tiedot:

  • Lämmönlähde: puhdistettu jätevesi ja ilmastusilman hukkalämpö
  • Jäteveden lämpötila 4–10 °C (keväällä sulamisvesien aikaan 4 °C, normaalisti noin 10 °C)
  • Ilmastusilman lämpötila: 40–50 °C
  • Lämpöpumpun lämmöntuotto: maksimi 60 °C
Hyötyinä pienemmät kustannukset ja päästöt sekä suurempi uusiutuvien osuus

Lohjan Peltoniemen jätevedenpuhdistamon puhdistamokiinteistössä oli aiemmin suora sähkölämmitys. Uusi lämmöntalteenottoon perustuva lämmitysjärjestelmä vähentää sähkönkulutusta ja lämmityskuluja. Uusiutuvan energian hyödyntämisen ansiosta myös jätevedenpuhdistamon hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet noin 26 000 kiloa vuodessa.

Lohjan kunta on mukana Hinku-verkostossa, jonka jäsenkuntien ja -maakuntien yhteisenä tavoitteena on saavuttaa 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Jätevedenpuhdistamon energiatehokkuushanke liittyi verkoston tavoitteisiin lisätä hiilineutraaliutta. Lue lisää Hinku-verkostosta tästä.

Lohja Jvp2 2
Lohja Jvp 2
Finess Logo (002)

Finess Energy Oy on suomalainen energiatehokkuuden ja energiaratkaisujen asiantuntija. Yritys palvelee energiankäytön tehostamisen tarpeissa: se tekee energiakatselmuksia ja kehityssuunnitelmia, suunnittelee ja toimittaa laiteratkaisuja ja järjestelmiä sekä vastaa järjestelmien asennuksesta ja käyttöönotosta sekä huollosta ja kunnossapidosta. Lisäksi se tukee energiainvestointien toteutumista tarjoamalla Säästö-Leasing-rahoitusta.

Muuta aiheeseen liittyvää:

Finess Jatevedenpuhdistamo 2000
Jätevedenpuhdistamon ilmastuksen lämmöntalteenotto
Lämmönsiirtimet
Putkilämmönsiirtimet
St F1000 Hp
Lämpöpumput

Oletko kiinnostunut jätevedenpuhdistamojen energiankäytön tehostamisesta? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 1873 114
henri.tuisku@finess.fi

    * Pakollinen