Lämpöpumppu tehostaa Liedon kunnantalon jäähdytystä

Lämpöpumppu tehostaa Liedon kunnantalon jäähdytystä

Liedon kunta edistää esimerkillisesti kiinteistöjensä energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttöä ja kiertotaloutta. Kesällä 2020 uusittu kunnantalon jäähdytysjärjestelmä tuottaa jäähdytystä kiinteistöön ja lisäksi kaukolämpöä kuntalaisille. Jäähdytyslaitteiston lauhdelämpöä ei päästetä harakoille, vaan se siirretään lämpöpumpun avulla kaukolämpöverkkoon.

Liedon kunnantalon vanha jäähdytyskone oli otettu käyttöön jo 90-luvulla ja se alkoi olla käyttöikänsä päässä, joten vuonna 2020 tuli tarve hankkia uusi laitteisto.  Samalla uuden jäähdytyslaitteiston jäähdytyksen aikana tuottama lauhde-energia haluttiin hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti. Finess Energy Oy valikoitui laitteiston toimittajaksi julkisen tarjouskilpailun kautta.

Finessin toimituskokonaisuuteen sisältyivät vanhan laitteiston purku ja kierrätys, uuden laitteiston asennus, putkistomuutokset, käyttöönotto sekä henkilökunnan käyttökoulutus. Projekti onnistui hyvin ja hankkeen alussa sovitun aikataulun mukaisesti.

Jäähdytyksen lauhdelämpö siirtyy lämpöpumpun avulla kaukolämpöverkkoon

Uusi lämpöpumppu viilentää kiinteistössä kiertävää jäähdytysvettä, mistä syntyy myös lauhdelämpöä, jota nyt haluttiin uusiokäyttää. Syntynyt 67 °C:n lauhdelämpö pumpataan kaukolämpöverkkoon, jonka kautta ylijäämälämpöenergiaa pääsevät hyödyntämään myös muut kaukolämpöverkkoon liittyneet kiinteistöt. Siten hukkalämpö tulee uusiokäyttöön maksimaalisesti, ja lämpöpumpun kompressorin tekemälle työlle saadaan kaksi hyötyä.

Lämpöpumpusta on lukuisia hyötyjä

Finessin toteuttama Liedon kunnantalon uusi jäähdytysjärjestelmä parantaa merkittävästi kunnantalon energiatehokkuutta ja hukkaenergian uusiokäyttöä. Hyötyjen lista on pitkä:

  • Kunnantalon jäähdytyksen lisäksi lämpöpumppu tuottaa lämpöenergiaa kunnantalon ja lähialueen kiinteistöjen käyttöön. 
  • Jäähdytysprosessin lauhde-energia päätyy maksimaalisesti uusiokäyttöön.
  • Energiatehokkuus paranee – energianhukka vähenee.
  • Lämpöpumppu käyttää kiinteistön oman aurinkosähkövoimalan tuottamaa uusiutuvaa energiaa, mikä vähentää entisestään primäärienergian tarvetta ja pienentää energiakustannuksia.
  • Kaukolämpöverkko hyötyy uudesta energiantuottajasta.
  • Uusi jäähdytysjärjestelmä on kunnan asettamien tavoitteiden mukainen: energiatehokas, nykyaikainen ja kiertotalousmallia noudattava.
  • Uusi jäähdytysjärjestelmä on askel kohti hiilineutraaliutta.

Suomessa on vastaavanlaisia jäähdytysjärjestelmiä käytössä vasta muutamia, lähinnä pääkaupunkiseudulla. Lieto on kuntana esimerkillinen, mikä parantaa kunnan imagoa ja houkuttelevuutta.

Jatkokehitysideat – yhdellä laitteistolla monta toimintoa

Koneellinen jäähdytys on yksi lämpöenergian lähde. Sen lisäksi voitaisiin mahdollisesti löytää myös muita lämmönlähteitä, joita hyödyntämällä voitaisiin maksimoida lämpöpumpun vuotuinen käyttöaste. Joissain tapauksissa lämpöpumppua voitaisiin käyttää esimerkiksi jäähdytyskauden ulkopuolella ottamalla lämpöä toisesta lämmönlähteestä ja syöttämällä sitä kaukolämpöverkkoon.

Lieto Vjk 1
Lieto Vjk 2
Kuntien ja maakuntien energiatehokkuushankkeet vievät kohti hiilineutraaliutta

Liedon kunta osallistui vuosina 2017–2020 ELLE-hankkeeseen, jossa kuntia autettiin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamisessa ja uusiutuvan energian käytön lisäämisessä. Menetelmänä on muun muassa ratkaisujen ja hankintojen edistäminen kuntien ja yritysten välisen markkinavuoropuhelun avulla.

Kuntien ja maakuntien hiilineutraaliuden lisäämiseen tähtäävä konsepti on myös Hinku. Se on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillintään pyrkivä verkosto, jonka tavoitteena on 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Verkoston jäseninä on kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneita kuntia ja maakuntia, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavia yrityksiä sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijoita. Lisätietoja Hinku-verkostosta saat Hiilineutraali Suomi -sivustolta.

Finess Logo Energy Saving Solution Jpg

Finess Energy Oy on suomalainen energiatehokkuuden ja energiaratkaisujen asiantuntija. Yritys palvelee energiankäytön tehostamisen tarpeissa: se tekee energiakatselmuksia ja suunnittelee ja toimittaa laiteratkaisuja ja järjestelmiä sekä vastaa järjestelmien asennuksesta, käyttöönotosta ja ylläpidosta. Lisäksi se tukee energiainvestointien toteutumista tarjoamalla Säästö-Leasing-rahoitusta.

Oletko kiinnostunut lämpöpumpuista energiankäytön tehostamisessa? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Aulis Paavola
puh. 050 5546 652
aulis.paavola@finess.fi

    * Pakollinen