Riihimäen Kaukolämpö optimoi kaukolämmön tuotantoa lämpöpumppujen avulla

Riihimäen Kaukolämpö optimoi kaukolämmön tuotantoa lämpöpumppujen avulla

21.9.2023

Neljä ilmavesilämpöpumppua huolehtii Riihimäen Kynttilätien alueen kaukolämmön tuotannosta.

Kolme ilma-vesilämpöpumppua 100 kW
Kolme 100 kW lämpöpumppua lämpölaitoksella 1.

Nykyaikaisilla lämpöpumpuilla voidaan tuottaa hyvin suuria lämpötiloja ja tehoja. Sen ansiosta lämpöpumppujen käyttökohteet ja toiminta-alueet laajenevat jatkuvasti parantaen ympäristö- tai jätelämmön käyttömahdollisuuksia sekä vähentävät primäärienergian tarvetta ja päästöjä.

Riihimäen Kaukolämpö Oy on vuonna 1978 perustettu energiayhtiö, joka myy vuosittain noin 200GWh lämpöä. Lämpö tuotetaan pääosin jätteiden käsittelyn yhteydessä ja fossiilisten polttoaineiden osuus tuotannosta on alle 5 %. Asiakkaita Riihimäen Kaukolämpö palvelee Riihimäen alueella.

Riihimäellä Kynttilätien alueella teollisuusasiakkaita palvelee aluelämpöverkko, jonka tuotantoon Finess Energy toimitti neljä kappaletta ilmavesilämpöpumppuja vuoden 2022 aikana. Alueen kokonaismyynti on n. 2,8GWh vuodessa ja lämpöpumpuilla tästä tuotetaan jatkossa yli 60 %. Vuotuinen vähenemä lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöissä on noin 290 t. Investointi myös tukee sektori-integraatiota mahdollistaen sähkön käytön lämmön tuotannossa.

Riihimäen Kaukolämpö Oy Antti Eskola
Riihimäen Kaukolämmön toimitusjohtaja Antti Eskola kertoo lämpöpumppujen tuottavan alueen kokonaismyynnistä jatkossa yli 60 %.

Lämpöpumppujen avulla optimoidaan lämpöverkon lämmön omakustannushintaa korvaamalla öljyn käyttöä. Finessin toimituslaajuuteen sisältyi neljän ilmavesilämpöpumpun lisäksi ohjausjärjestelmä, varaajasäiliöt sähkövastuksilla sekä käyttöönotto. Lämpöpumpuissa käytetään luonnollista kylmäainetta hiilidioksidia, joka on edullinen ja turvallinen sekä erittäin ympäristöystävällinen.  

”Käyttäjälle ympäristöystävällinen kylmäaine tarkoittaa myös turvallisuutta koko käyttöiän aikana, hinta ja saatavuus säilyvät vakaina”, kommentoi Finess Energyn toimitusjohtaja Juha-Pekka Paavola.

Kynttilätien ilmavesilämpöpumput huolehtivat kaukolämmön tuotannosta. Olemassa olevat kattilat toimivat laitoksilla vara- ja huippukuormajärjestelminä. Ominaista pumpuille on, että ne kykenevät tuottamaan kuumaa menovettä kovassakin pakkasessa hyvällä tehokertoimella.

Ilma-vesilämpöpumppu 40 kW
40 kW lämpöpumppu lämpölaitoksella 2.

Lämpöpumput ovat kehittyvien ominaisuuksiensa ja teknologioidensa ansiosta varteenotettavia ja jatkuvasti houkuttelevampia ratkaisuja energiankäytön hallintaan monissa kohteissa energiankäyttö- ja ympäristövaatimusten kiristyessä jatkuvasti.

Finess järjestelmät