Tahtotila oli alun perin ja on edelleen monipuolinen energiatehokkuuden parantaminen

Tahtotila oli alun perin ja on edelleen monipuolinen energiatehokkuuden parantaminen

20.5.2021

Toimitusjohtaja Juha-Pekka Paavolalla on jo yli 20 vuoden kokemus energia-alalta. Finess Energy Oy:n perustajana hän on saanut nähdä suomalaisten yritysten vastuullisuuden ja energiatietouden kehittymisen viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Kun yrityksemme perustettiin vuonna 2011, tavoitteenamme oli yritysten päästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Vielä kymmenen vuotta sitten investointien takaisinmaksuaika oli useimmiten tärkein kriteeri. Tänä päivänä yritysten suhtautuminen energiansäästöön ja päästöjen vähentämiseen on kokonaisvaltaisempaa, tavoitteellista ja vastuullista.

Finess Energy Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Paavola on parantunut suomalaisten yritysten energiatehokkuutta.

Energiatehokkuus lisää kannattavuutta

Energiatehokkuuden lisääminen ja hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttävät yrityksiltä monipuolista energiankäytön tehostamista ja uudistamista.

”Suunnittelemme teollisuus- ja kiinteistökohteiden laitteet ja järjestelmät aina mahdollisuuksien mukaan kokonaisuuksina. Siten pystymme minimoimaan ostoenergian tarpeen, ja maksimoimaan investointien käyttöasteen. Osaamme tarkastella energiavirtoja yli perinteisten rajojen, esimerkiksi kiinteistöjen ja prosessien”, Paavola kertoo. ”Paras tulos saavutetaan, kun energiatehokkuus ja sen parantaminen otetaan huomioon suunnittelussa alusta lähtien.”

Energiahintojen nousu on riski yrityksille. Ostoenergian käytön vähentäminen ja ilmaisenergioiden käyttö pienentävät riskiä oleellisesti, ja samalla päästöt vähenevät.

”Erilaisilla lämmön talteenottoratkaisuilla voidaan vähentää ostoenergian tarvetta merkittävästi. Ja hukkalämpöjen hyödyntämisellä voidaan parhaimmillaan jopa parantaa olosuhteita tai palveluita, jos aikaisemmin ns. harakoille työnnetty jäähdytyksen lauhdelämpö muutetaankin erittäin edulliseksi lämmön lähteeksi”, Paavola kommentoi.

Suunnittelemme ja toteutamme teollisuuteen ja kiinteistöihin energiatehokkaita järjestelmiä ja laitteita, jotka auttavat yrityksiä saavuttamaan energia- ja ympäristötavoitteensa.

Tutustu energiateknisiin järjestelmiimme ja ratkaisuihin
Finess Logo (002)

Finess Energy Oy on suomalainen energiatehokkuuden ja energiaratkaisujen asiantuntija. Yritys palvelee energiankäytön tehostamisen tarpeissa: se tekee energiakatselmuksia ja kehityssuunnitelmia, suunnittelee ja toimittaa laiteratkaisuja ja järjestelmiä sekä vastaa järjestelmien asennuksesta ja käyttöönotosta sekä huollosta ja kunnossapidosta. Lisäksi yritys tukee energiainvestointien toteutumista tarjoamalla Säästö-Leasing-rahoitusta.

Oletko kiinnostunut energiateknisistä ratkaisuistamme? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 1873 114
henri.tuisku@finess.fi

    * Pakollinen