Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Markkinointi- ja asiakasrekisteri:

Tämä on Finess Energy Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 1. Rekisterinpitäjä
  Finess Energy Oy, Sitomokuja 2, 21200 Raisio, p. 020 7569 940, info@finess.fi
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Juha-Pekka Paavola, p. 040 1597 767, juha-pekka.paavola@finess.fi
 3. Rekisterin nimi
  Finess Energyn markkinointirekisteri
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on perustettu Finess Energyn tuotteista ja palveluista tiedottamiseen. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa Finess Energyn ajankohtaisista asioista, tapahtumista, tuotteista tai palveluista.

 1. Rekisterin tietosisältö

Yritys:

 • Yrityksen nimi
 • Yrityksen postiosoite
 • Yrityksen toimiala
 • Tiedot yrityksen tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta

Henkilö:

 • Henkilön nimi
 • Henkilön tehtävänimike
 • Henkilön sähköpostiosoite
 • Henkilön puhelinnumero
 • Postituslistat, (esimerkiksi kylpylät ja uimahalli, elintarviketeollisuus)
 • Tuoteryhmät, (esimerkiksi höyrynkehittimet, lämmönsiirtimet)
 • Markkinointilupa
 • Markkinointilistalta poistuminen

Markkinointirekisterin tietoja säilytetään 5 vuotta, ellei tietoja tarvita palvelun tuottamiseksi esimerkiksi sopimuksen mukaisesti.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan säännönmukaisesti yritykseltä ja henkilöltä itseltään tai muista asianmukaisista lähteistä.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Finess Energy Oy käyttää markkinointiviestinnässä Yhdysvaltalaista Vtiger -CRM- ja sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle.
Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

 1.  Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi. Yhteystiedot säilytetään Vtiger-palvelussa.

   10.Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa viestintärekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info@finess.fi

   11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta. Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info@finess.fi

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää markkinointiviestit, joita lähetetään tuotteista ja palveluista tiedottamiseksi. Kieltäminen tapahtuu kirjallisena sähköpostiosoitteeseen info@finess.fi