Jäteveden lämmöntalteenotto

Jäteveden lämmöntalteenotto

Uimahalleissa ja kylpylöissä lämmöntalteenoton mahdollisuudet ovat suuret. Siellä syntyy paljon jätevesiä, kuten suihkuvesiä ja suodattimien huuhteluvesiä, joiden lämpöenergia on mahdollista ottaa talteen ja hyödyksi. Jätevesien epäpuhtaudet ja suuret volyymit sekä lämmöntuoton ja -tarpeen eriaikaisuus asettavat vaatimuksia lämmöntalteenottojärjestelmille. Älykkään automaattisen ohjauksen avulla hukkalämpö on hyödynnettävissä maksimaalisesti.

Suihkuvesien mukana viemäriin kulkeutuu jatkuvasti hiuksia, rasvoja ja muita epäpuhtauksia, joiden päätyminen lämmöntalteenottojärjestelmään voi aiheuttaa ongelmia ja katkoksia toimintaan. Siksi on tärkeää, että lämmöntalteenottolaitteisto suunnitellaan täysin huoltovapaaksi.

Erityisesti allas- ja huuhteluvesiä syntyy vain kerran tai pari päivässä, mutta jätevesimäärät ovat suuria. Jotta ne pystytään hyödyntämään lämmön talteenottoon ja hyötykäyttöön tehokkaasti, järjestelmä vaatii älykästä ohjausta.

Ratkaisuna voi olla esimerkiksi lämmöntalteenottolaitteiston automaattinen pesujärjestelmä. Automatiikan avulla on mahdollista ajastaa pesutoiminnot juuri oikea-aikaisiksi, maksimoida lämmöntalteenotto ja optimoida koko LTO-järjestelmän energiatehokkuus.

Lämmöntalteenottojärjestelmä kokonaisuudessaan.
Finess Lto1
Jätevesi Lto
Finess Energy 041120 Printti (119)
Referenssi:

Älykäs automaatio maksimoi uimahallin lämmöntalteenoton tehokkuuden

Uimahallissa syntyy huuhtelullista jätevettä noin 60 m3 päivässä. Ennen se ajettiin viemäriin kaksi kertaa päivässä. Nykyisin kohteessa huuhteluvesien tyhjennys on integroitu lämmöntalteenottojärjestelmän automaatioon, jotta veden sisältämä lämpöenergia voidaan ottaa talteen ja käyttää hyödyksi maksimaalisesti koko päivän aikana.

Automatiikka säätelee myös suihkujätevesien lämmön talteenottoa. Suihkuvesien mukana lämpöä poistuu hieman eri tahdissa kuin mitä käyttöveden lämmitys vaatii lämpöä. Ratkaisuksi lämmöntalteenottojärjestelmään suunniteltiin puskurointi ja automatiikka, jotka kattavat pienen ajallisen viiveen lämmöntalteenoton ja lämmitystarpeen välillä.

Palvelua energiankäytön tehostamiseksi

Finess Energy 041120 Netti (205)

Me suunnittelemme ja toteutamme uimahalleihin ja kylpylöihin energinkäyttöä tehostavia ratkaisuja, kuten jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmiä ja ilmanvaihdon lämmöntalteenottojärjestelmiä, jotka tuottavat parhaan mahdollisen hyötysuhteen ja energiatehokkuuden sekä pienentävät primäärienergian tarvetta ja hiilijalanjälkeä ympäristötavoitteiden mukaisesti.

Voit tutustua Finessiin yrityksenä, vahvuuksiimme, tarinaamme ja urakoiviin insinööreihimme alla olevista linkeistä tai ottamalla yhteyttä suoraan asiantuntijoihimme.

Oletko kiinnostunut ratkaisuistamme uimahallien ja kylpylöiden jätevesien lämmöntalteenottoon? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 1873 114
henri.tuisku@finess.fi

    * Pakollinen