Biokaasu

Biokaasu

Uusiutuva biokaasu on kiertotalouden keskeinen energiantuotantomuoto, jossa maatalouden, kotitalouksien ja teollisuuden olemassa olevasta eloperäisestä raaka-aineesta tuotetaan energiaa hyötykäyttöön. Biokaasu ratkaisee jäteongelmia ja vähentää päästöjä, mikä tekee siitä tärkeän hiilineutraaliutta lisäävän energiamuodon.

Biokaasulaitoksessa eri energialähteistä tuotetaan edullisesti sähköä, lämpöä tai liikennepolttoainetta omaan käyttöön tai myytäväksi. Riippuen siitä, miten biokaasua halutaan hyödyntää, biokaasulaitokseen voidaan liittää biokaasun puhdistuslaitteisto.  

Suomessa on edellytykset sekä ison että pienen mittakaavan biokaasuntuotannolle. Raaka-ainetta riittää: maatalouden jätevesilietettä, lantaa ja peltojen vihermassaa voidaan käyttää energianlähteenä pienissä biokaasulatoksissa, kun taas isoissa biokaasulaitoksissa voidaan hyödyntää teollista biojätettä, kotitalouksista erilliskerättyä biojätettä tai jätevettä. Biokaasun tulevaisuuden kehityssuunnan sanelee pitkälti tukipolitiikka.

Me Finessillä olemme erikoistuneet pienen ja keskisuuren kokoluokan laitoksiin ja edustamme alan johtavia valmistajia. Biokaasulaitosratkaisuissa päämiehemme on hollantilainen HoSt ja biokaasun puhdistuslaitteistoissa hollantilainen Bright Biomethane. Bright on Suomessa jo entuudestaan tuttu, sillä yritys on toimittanut jo kymmenkunta biokaasunpuhdistamoa mm. Gasumille.

Biokaasu symboli.

Huomionarvoista biokaasuhankkeissa

 • Biokaasulaitoksen kannattavuus edellyttää riittävää biojätevolyymia.
 • Laitoksia, joiden biojätteen määrä on yli 35 000 tn/v, koskee YVA-menettely. Pienemmille biojätelaitoksille riittää kevyempi lupamenettely.
 • Biojätelaitosta kannattaa harkita, jos maatilalta tulee jätettä vähintään 5 000–10 000 tn/v.
 • Naapuruston yhteishankkeiden avulla voidaan saavuttaa isommat volyymit ja parempi kannattavuus.
Symboli Biokaasunpuhdistus 600px

Biokaasunpuhdistus parantaa biokaasuntuotannon kannattavuutta

Biokaasulla on jatkojalostusarvoa, joka parantaa biokaasulaitosten kannattavuutta ja edesauttaa hankkeiden edistymistä. Biokaasu sisältää pääosin metaania ja hiilidioksidia, mutta myös pieniä määriä muita aineita, kuten vettä, typpeä, happea, vetyä, ammoniakkia ja rikkivetyä. Biokaasun puhdistuslaitoksessa biokaasusta voidaan erottaa korkean metaanipitoisuuden tuotekaasu ja CO2-rikas kaasu, joita voidaan pumpata hyödynnettäviksi esimerkiksi maatilan omassa lämmityksessä tai myytäväksi liikennepolttoaineena.

Biokaasuntuotantoon tarvittava investointi on suurempi, mikäli halutaan tuottaa myös liikennepolttoainetta, koska sitä varten tarvitaan biokaasulaitoksen lisäksi biokaasun puhdistuslaitteisto. Nämä yhdessä voivat nostaa investoinnin arvon pienemmän kokoluokan laitoksissa jopa 1,5–2-kertaiseksi suhteessa pelkkiin pieniin biokaasulaitoksiin. Pitkän aikavälin hyödyt ovat kuitenkin merkittävät.

Pienet biokaasulaitokset ja -puhdistamot kokonaistoimituksina

Me olemme turvallinen kumppani biokaasuhankkeissa. Esitämme hankkeille laskennallisen tuotantomäärän ja paikkansa pitävän kokonaishinnan. Autamme projektin kaikissa vaiheissa kantaen kokonaisvastuun siitä, että hanke toteutuu teknisesti, aikataulullisesti ja taloudellisesti suunnitelmien mukaan. 

Osaamme ottaa hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon kaikki tarvittavat olosuhdetekijät ja muuttujat. Tunnemme energiajärjestelmät ja osoitamme aina laskelmin, onko hanke kannattava vai ei. Ohjaamme myös kannattavuuden parantamisessa.

Keskittämällä biokaasulaitoksen ja biokaasunpuhdistamon suunnittelun, hankinnan ja toteutuksen meille hanke ei mene pieleen. Tarjoamme vain koeteltuja ratkaisuja: pieniä biokaasulaitoksia suunnittelusta laiteratkaisuihin, kokonaistoimitukseen sekä koko hankkeen aikaisiin palveluihin. 

Insinööriosaamisen ja käytännön kokemuksen ohella meillä on käytössämme alan johtavien päämiestemme HoStin ja Bright Biomethanen osaaminen ja tuki. Lisäksi meillä on laaja verkosto, jonka riippumattomat tahot voivat auttaa mm. ympäristöselvityksissä ja ympäristölupa-asioissa.

Edustamme isoja eurooppalaisia valmistajia, mutta kaikki palvelu tapahtuu Finessin kokeneiden asiantuntijoiden kautta. Yhden kontaktin taktiikka helpottaa huomattavasti asiakkaan työtä. Tervetuloa tutustumaan meihin!

Kokonaishankkeen sisältö

Finess on pienten biokaasu- ja puhdistuslaitosten kokonaistoimittaja. Suunnittelu- ja prosessitietämyksemme ansiosta toteutamme onnistuneita hankkeita alusta loppuun asti. Hankkeen sisältö:

 • konsultointi ja perustietojen kerääminen
 • biokaasulaitoksen suunnittelu
 • jatkojalostuksen, kuten biokaasun puhdistuksen suunnittelu
 • lämmöntalteenoton ja muiden kannattavuutta parantavien toimintojen suunnittelu
 • laitetoimitukset
  asennus ja käyttöönotto
 • raaka-ainelaskelmat
 • kustannus- ja kannattavuuslaskelmat
 • mahdolliset lisäpalvelut verkoston kautta: esim. ympäristöselvitys ja YVA-menettely, huoltosopimus

Maatilojen biokaasuntuotanto on Suomessa lähtökuopissa

Suomessa maatiloilla on vähemmän biokaasulaitoksia kuin muissa Euroopan maissa. Tämä johtuu muun muassa suomalaisten maatilojen pienemmästä koosta, välimatkoista ja politiikasta. Asiantuntijamme Jouko Penttinen kertoo artikkelissa keinoista kannattavuuden parantamiseksi.

Oletko kiinnostunut biokaasulaitoksista tai biokaasun puhdistuslaitteista? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Jouko Penttinen 
puh. 040 4803 776
jouko.penttinen@finess.fi

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Antti Mattila
puh. 040 723 4774
antti.mattila@finess.fi

  * Pakollinen