Biokaasun puhdistus

Biokaasun puhdistus

Biokaasun jalostus parantaa merkittävästi biokaasulaitosten kannattavuutta ja edesauttaa hankkeiden edistymistä. Biokaasun puhdistuslaitoksessa biokaasua jalostetaan: membraanitekniikalla siitä voidaan erottaa korkean metaanipitoisuuden tuotekaasu ja CO2-rikas kaasu, joita voidaan pumpata hyödynnettäviksi esimerkiksi maatilan omassa lämmityksessä tai myytäväksi liikennepolttoaineena.

Biokaasun puhdistuslaitteistoja tarvitaan biokaasun ainesosien erotteluun. Biokaasu sisältää pääosin metaania ja hiilidioksidia, mutta myös pieniä määriä muita aineita, kuten vettä, typpeä, happea, vetyä, ammoniakkia ja rikkivetyä. 

Biokaasuntuotantoon tarvittava investointi on suurempi, mikäli halutaan tuottaa myös liikennepolttoainetta, koska sitä varten tarvitaan biokaasulaitoksen lisäksi biokaasun puhdistuslaitteisto. Nämä yhdessä voivat nostaa investoinnin arvon pienemmän kokoluokan laitoksissa jopa 1,5–2-kertaiseksi suhteessa pelkkiin pieniin biokaasulaitoksiin, mutta investoinnin pitkän aikavälin hyödyt ovat erittäin merkittävät.

Me suunnittelemme ja toteutamme ratkaisuja biokaasutoimialalle. Olemme erikoistuneet biokaasun puhdistuslaitoksiin, jotka parantavat merkittävästi pienen ja keskisuuren kokoluokan biokaasulaitosten kannattavuutta.

Biokaasun puhdistus symboli.

Biokaasun puhdistus membraanitekniikalla

Kaasu erotellaan membraanikalvoyksikössä käyttäen hyväksi paine-eroa. Laitokselta saadaan kaksi kaasuvirtaa: korkean metaanipitoisuuden tuotekaasu ja CO2-rikas kaasu. Tehokkaan membraanin ja metaanin talteenoton avulla voidaan saavuttaa korkein mahdollinen tuotto. Kaasu voidaan jalostaa kaasuverkon vaatimusten mukaiseen puhtausasteeseen.

Yksi käyttövaihtoehto on pumpata puhdistettu kaasu kansalliseen kaasuverkkoon. Membraaniteknologian ansiosta tuotettu kaasu täyttää kansallisen kaasuverkon laatuvaatimukset. Toinen vaihtoehto on käyttää puhdistettua kaasua liikennepolttoaineena. Jäännöslämpö ja CO2 voidaan myös käyttää hyväksi esimerkiksi kasvihuoneissa.

Biokaasun puhdistuslaitosten ylivoimatekijät​

Kannattavuus

Biometaanin puhdistuslaitteisto soveltuu eri menetelmillä tuotetun biokaasun jalostamiseen, kuten esim. biokaasulaitoksella tuotetulle biokaasulle. Järjestelmä on kannattava sekä pienille että suurille laitoksille.

Kompakti

Puhdistuslaitteisto sijoitetaan konttiin, mikä tekee siitä kompaktin ja joustavan. Järjestelmä on helppo integroida niin vanhoihin kuin uusiinkin laitoksiin. Yksiköt ovat modulaarisia ja niiden kapasiteetti voi olla jopa 2000 Nm3/h.

Patentoitu lämmön talteenotto

HoStin biokaasun puhdistuslaitteella saavutetaan korkein lämmön talteenoton tehokkuus verrattuna muihin saatavilla oleviin järjestelmiin, jopa 0,30 kWt/h per Nm3 biokaasua. Tämän johdosta laitteiston energiankulutus on matala ja jäännöslämpö voidaan hyödyntää muualla.

Helppo huoltaa

Laitteiston huollontarve on vähäinen johtuen suhteellisen yksinkertaisesta prosessiratkaisusta ja korkealaatuisista komponenteista. HoStilla on Euroopan kattava pätevä huoltoverkosto biokaasun puhdistuslaitteiden ja kokonaisten biokaasulaitosten huoltoa varten.

Maakaasun tasoinen

Puhdistettua metaanikaasua voidaan käyttää moneen tarkoitukseen. HoStin membraaniteknologian ansiosta kaasu täyttää kansallisen kaasuverkon laatukriteerit.

Palkittu teknologia

Biokaasun puhdistus ei vaadi kemikaaleja, ja metaanihäviöt on minimoitu. Laitteiston energiankulutus on saatu matalaksi mm. edistyksellisen kompressoriteknologian avulla. HoSt Biometaani on saanut arvostetun Jan Terlouw -innovaatiopalkinnon vuonna 2012.

Biokaasulaitosmalli esittelyssä.

Bright on tunnettu Suomessa

Finess edustaa biokaasun puhdistuslaitteistojen tuoteryhmässä hollantilaista Bright Biomethanea. Yritys on Suomessa jo entuudestaan tuttu, sillä se on toimittanut kymmenkunta biokaasupuhdistamoa mm. Gasumille.

Referenssit

Lohja Bright Biomethane Purepac Medium Blauw

Biokaasunjalostamo, Lohja
Kapasiteetti: 780 m3/h
Valmistumisvuosi: 2020
Biokaasun puhdistusyksikössä tuotetaan kaasua kaasuverkkoon kotitalouksien käyttöön ja vaihtoehtoisesti liikennepolttoaineeksi.

Bright Biomethane Oulu Fi 11

Biokaasun puhdistuslaitteisto, Oulu
Kapasiteetti: 640 Nm3/h biokaasua, josta jalostetaan    395 – 430Nm3/h biometaania
Valmistumisvuosi: 2020
Biokaasun puhdistusyksikössä tuotetaan biometaania eli liikennepolttoainetta.

Waalwijk

Teollinen biokaasulaitos
Kapasiteetti: 1000 m3/h
Kontti: 40 jalkaa
Waalwijk, Alankomaat 2015
Suuren kokoluokan biokaasun puhdistusyksikkö, jonka avulla mädätyslaitokselta tuleva biokaasu saadaan laadultaan vastaamaan maakaasua.
Puhdistettu biokaasu syötetään kansalliseen kaasuverkkoon.

Assen

Jätevedenpuhdistamo
Kapasiteetti: 40 m3/h
Kontti: 20 jalkaa
Assen, Alankomaat 2013
Tässä jätevedenpuhdistamossa (WWTP, waste water treatment plant) on pieni biokaasun puhdistusyksikkö, jolla lietteestä tuotettu kaasu saadaan vastaamaan laadultaan maakaasua. Puhdistettu kaasu syötetään kansalliseen kaasuverkkoon.

Tutustu myös muihin biokaasun puhdistuslaitostoteutuksiin:

Finess on kokonaisvastuullinen toimittaja

Finess Energy 041120 Netti (240)

Toimitamme biokaasun puhdistuslaitokset kokonaisratkaisuina, joihin sisältyvät hankkeen kaikki vaiheet: konsultointi, suunnittelu, laitetoimitukset, asennus, käyttöönotto, huolto ja ylläpito. Saat lisätietoja kokonaistoimituksista biokaasutoimialan esittelysivultamme tai ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme.

Vahva osaamisemme ja suoraselkäinen toimintatapamme tekevät meistä ylivertaisen kumppanin energiahankkeisiin. Tervetuloa tutustumaan Finess Energyyn yrityksenä ja asiantuntijoihimme!

Oletko kiinnostunut biokaasun puhdistuslaitoksista? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Jouko Penttinen 
puh. 040 4803 776
jouko.penttinen@finess.fi

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Antti Mattila
puh. 040 723 4774
antti.mattila@finess.fi

    * Pakollinen