Höyryntuotanto

Höyryntuotanto

Höyry on tehokas tapa siirtää suuria energiamääriä. Sen avulla voidaan vähentää polttoöljyn tarvetta sekä hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Höyryntuotantoon käytetään höyrynkehittimiä ja höyrykattiloita. 

Höyry voidaan tuottaa käyttäen sähkö-, kaasu tai öljytoimisia laitteistoja. Eri laitetyypeillä on omat vahvuutensa ja käyttökohteensa. Nykyaikaiset höyrynkehittimet tarjoavat hyvän mahdollisuuden hajautettuun kohdekohtaiseen höyryntuotantoon.

Höyrynkehittimet ja -kattilat ovat painelaitteita, joten niitä hankittaessa tulee selvittää, onko kyseinen laite ilmoitettava tarkastuslaitoksen (Tukes) rekisteriin. Lisäksi tietyn teholuokan laitteistot vaativat erillisen käytönvalvojan.

Meidän kauttamme saat höyrynkehittimet ja -kattilat kokonaistoimituksina (sisältäen mm. asennukset, höyryputkistot, vedenkäsittelyn ja varusteet) sekä yksittäisinä laitetoimituksina. Myös erilaiset konttiratkaisut kuuluvat valikoimaamme. Meiltä saat tarvittaessa myös painelaitteen käytönvalvonnan.

Vedenpehmennys tuo lisätehokkuutta lämmön ja sähkön tuotantoon

Vedenpehmennyksestä on monia hyötyjä muun muassa lämmön ja sähkön tuotannossa. Sen avulla estetään esimerkiksi putkien tukkeutuminen ja muut haittavaikutukset.

Vedenpehmennysjärjestelmien ominaisuuksiin kuuluu räätälöitävyys, jonka ansiosta ne voidaan ohjelmoida erilaisiin järjestelmiin, esimerkiksi höyrynkehittimiin.

Vedenpehmentimet voidaan varustaa erilaisilla mittauksilla ja monitoroinnilla, joiden avulla voidaan varmistaa prosessin luotettavuus ja tehokkuus sekä tuoteveden laatu. Mittauksen avulla voidaan mitata hukkaveden määrää huuhteluveden laadusta.

Finess Vedenpehmennin.

Sähkötoimiset höyrynkehittimet yleistyvät

Sähkötoimisten höyrynkehittimien kysyntä on kasvussa. Niillä on monia ylivoimatekijöitä:

  • Sähkötoimisten laitteiden hyötysuhde on omaa luokkaansa, lähes 100 %.
  • Kompakti laitteisto jossa vakiovarusteena mm. syöttövesisäiliö, -pumppu ja plc-ohjaus
  • Ei savukaasuja tai muita haittatekijöitä
  • Voidaan sijoittaa myös tuotantotiloihin
  • Ylläpidon ja huollon tarve on vähäinen
  • Käynnistys on nopeaa
Boielrtech Hoyry Ja Vesi Esite
Höyry -tai vesikattilat -esite

Oletko kiinnostunut höyryntuotannon järjestelmistä ja höyrynkehittimistä? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Hannu Liimatainen
puh. 045 109 9070
hannu.liimatainen@finess.fi

    * Pakollinen