Jäähdytys

Jäähdytys

Energialaitosten jäähdytystarpeet ja keinot sen energiatehokkuuden parantamiseksi ovat moninaiset. Keskeistä on parantaa jäähdytysjärjestelmän kokonaishyötysuhdetta ottamalla suunnittelussa huomioon kaikki mahdolliset energiavirrat. Lämmöntalteenotto ja lämmön uusiokäyttö ovat tärkein keino tehostaa energiankäyttöä. Esimerkiksi jäähdytyksessä syntyvä lauhdelämpö kannattaa ottaa talteen ja hyötykäyttöön lämpöpumpun avulla.

Me suunnittelemme ja toteutamme jäähdytysjärjestelmät energialaitoksille asiakkaan tarpeiden ja käyttöolosuhteiden mukaan, mikä takaa parhaan mahdollisen kokonaishyötysuhteen ja energiatehokkuuden. Vahvuutemme ovat kokonaisuuden kannalta energiatehokkaammat lämpöpumppuratkaisut jäähdytykseen ja lämmitykseen. Pysymme koko ajan hermolla tekniikan kanssa, jolloin pystymme tarjoamamme ratkaisut perustuvat nykyaikaisimpiin laitteistoihin.

Arvioimme järjestelmiä aina kokonaisuutena ja suunnittelemme oivaltavia tapoja säästää energiaa. Esimerkiksi toisaalla samassa tai toisessa prosessissa suoritettavasta jäähdytyksestä voidaan saada hyötyä lämmitykseen. Asiantuntevan suunnittelun avulla primäärienergian tarvetta voidaan vähentää merkittävästi. Jäähdytys- ja lämmitystarpeen eriaikaisuuden vaikutukset voidaan hallita edistyneellä suunnittelulla.

Energiankäytön tehostamiseksi ja ympäristöhaittojen minimoimiseksi on kannattavaa korvata vanhentuneet laitteistot uusilla. Nykyaikaiset jäähdytyslaitteet ovat energiatehokkaita ja turvallisia, sillä niissä käytetään luonnollisia kylmäaineita, kuten hiilidioksidia ja ammoniakkia, joilla on matala lämmityspotentiaali ilmastoa kohtaan (GWP-arvo).

Lämpöpumput liittyvät keskeisesti jäähdytysjärjestelmiin, sillä ne mahdollistavat sellaisten lämpötilojen hyödyntämisen, jotka eivät ole suoraan käyttökelpoisia prosessissa. Jäähdytysprosessissa syntyvä lämpö voidaan tämän jälkeen hyödyntää esimerkiksi tuotannossa, kiinteistössä tai prosesseissa. Lämpöpumppujen jatkuva kehittyminen parantaa laitteistojen hyötysuhteita ja laajentaa energiateknisten järjestelmien soveltuvuutta useampiin käyttötarkoituksiin.

Lue lisää:

Finessin ratkaisut jäähdytykseen

Oletko kiinnostunut energialaitosten jäähdytysratkaisuista? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 1873 114
henri.tuisku@finess.fi

    * Pakollinen