Jäteveden lämmöntalteenotto

Jäteveden lämmöntalteenotto

Jäteveden mukana päätyy viemäriin merkittäviä energiamääriä. Lämmöntalteenottojärjestelmän avulla hukkalämpö voidaan kerätä tehokkaasti talteen ja hyödyntää toisaalla prosessissa. Lämmöntalteenottojärjestelmän tueksi tarvitaan usein myös lämpöpumppuja ja vedenkäsittelylaitteita. Järjestelmien PLC-automatiikka puolestaan varmistaa, että hyötysuhde ja talteen saatava energiamäärä ovat vuositasolla optimaaliset. 

Lämmöntalteenottoa voidaan tehostaa lämpöpumpulla, joka hyödyntää olemassa olevaa energiaa — jo kerran maksettua tai ympäristöstä ilmaiseksi saatavaa energiaa. 

Lämmöntalteenottojärjestelmä on vaivaton. Joku saattaa epäillä ennakkoon, että se vaatii paljon huoltamista, suodatuksia tai kunnossapitoa. Näin ei kuitenkaan ole, sillä meidän suunnittelijamme valitsevat kulloiseenkin kohteeseen oikeanlaiset, huoltovapaat ja pitkäikäiset laitteet sekä tarvittavan automatiikan, joiden avulla lämmöntalteenotto on vaivatonta ja tehokasta. 

Lämpöenergiaa voidaan ottaa talteen jäteveden lisäksi monista muistakin lämmönlähteistä, kuten esimerkiksi poistoilmasta ja kaasusta, jäähdytyskoneiden lauhdelämmöstä tai hönkähöyrystä. Asiantuntevat suunnittelijamme kartoittavat vaihtoehdot ja auttavat tehostamaan energiankäyttöä käyttökohteessa kokonaisuudessaan 

Lämmöntalteenotto säästää rahaa ja ympäristöä minimoimalla ostoenergian tarpeen ja kasvihuonepäästöt.

Lämpöpumppu tehostaa lämmöntalteenottoa

Jäteveden lämpötila eroaa usein prosessin, kiinteistön tai käyttöveden lämmitykseen tarvittavasta lämpötilasta. Lämpöpumpun avulla lämpötilataso voidaan nostaa järjestelmään sopivaksi, jopa sadan asteen lämpötilaan.

Lämpöpumppu tehostaa lämmöntalteenottoa monin tavoin:

 • Mahdollisuus saada jätevesi vielä kylmemmäksi ja lisää lämpöä talteen
 • Lämmöntuotanto jopa yli 100 °C lämpötilaan
 • Korkeampi lämpötila lisää käyttökohteiden vaihtoehtoja
 • Lämpöpumppuun voidaan kytkeä myös muita lämmönlähteitä.
Teollisuuslämpöpumput tehostavat jäteveden lämmöntalteenottoa.
Symboli Vedenkäsittely 600px

Vedenkäsittely on kriittinen osa prosessin toimintaa

Finess suunnittelee LTO-järjestelmien yhteyteen tarvittaessa vedenkäsittelyn, joka muokkaa veden prosessin vaatimuksiin sopivaksi. Se voi sisältää erilaisia toimenpiteitä, kuten kiintoaineen poistoa tai suodatusta. Vedenkäsittelyn tärkeyttä usein vähätellään, vaikka se on kriittinen osa prosessin toimintaa. Ongelmat veden laadussa voivat johtaa ongelmiin prosesseissa tai jopa laiterikkoihin. Finessillä räätälöidään koko kokonaisuus vedenkäsittelyä myöden kohdetta varten, jotta järjestelmä toimisi optimaalisella tavalla koko elinkaarensa ajan.

Kun vedenkäsittely toteutetaan samassa urakassa lämmöntalteenottojärjestelmän kanssa, on mahdollista toteuttaa urakka tehokkaammin. Samalla koko järjestelmälle voidaan suunnitella esimerkiksi yhteinen automaatio ja optimoida näin kustannukset sekä teho.

PLC-ohjaus tehostaa jäteveden lämmöntalteenottoa.

Aktiivinen PLC-ohjaus maksimoi hyödyn

Jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmän haasteena voi olla myös eriaikaisuus lämmöntarpeen kanssa. Jätevettä saattaa tulla prosessista vain ajoittain, kun taas lämmön kulutuspuolen sykli voi olla eri aikainen. Tuloksena järjestelmät eivät kohtaa ajallisesti. Finessin ratkaisun avulla kaksi eritahtista prosessia pystytään yhdistämään.

Finessin vahvuutena ja erona moniin järjestelmäsuunnittelijoihin ja -toimittajiin on automaation hyödyntäminen. Älykkään ohjauksen avulla on mahdollista saavuttaa ja pitää jatkuvasti yllä maksimaalinen hyötysuhde. ”Aktiivisen PLC-ohjauksen” avulla laitteet saadaan toimimaan aktiivisesti maksimoiden vuotuisen talteen saatavan energiamäärän. Nykytilanteessa LTO-järjestelmien hyötysuhteet ovat usein pääosan ajasta kaukana maksimaalista. Älykäs aktiivinen ohjaus tehostaa ja maksimoi hyödyn.

Finessin LTO-järjestelmien vahvuudet

 • Sopiva ratkaisu kaikille tehontarpeille
 • Erittäin joustava asennus (modulaarinen rakenne)
 • Luotettava ja monipuolisesti laajennettavissa
 • Aktiivinen PLC-ohjaus maksimoi talteen saadun energiamäärän
 • Tehokas
 • Yksilöllinen mitoitus
 • Energiamittaus todentaa säästöt
 • Kohteen mukaan suunniteltavat järjestelmät minimoivat käyttökatkot

Lämmöntalteenotto säästää rahaa vähentämällä ostettavan primäärienergian tarvetta. Talteen otettu energia vähentää suoraan ostoenergian määrää ja CO2-päästöjä.

Lue lisää

Oletko kiinnostunut energiaratkaisuistamme? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 1873 114
henri.tuisku@finess.fi

  * Pakollinen