Lämmitys

Lämmitys

Energialaitosten lämmityksen tuotannossa on mahdollista käyttää paljon nykyistä enemmän olemassa olevaa maksutonta ja uusiutuvaa energiaa. Asiantuntijoiden suunnittelemissa lämmitys- ja lämmöntalteenottojärjestelmissä voidaan hyödyntää tehokkaasti muun muassa jäähdytyksessä syntyvää tai ulkoilmasta talteen otettavaa lämpöä.

Nykyaikaisten lämmöntalteenottolaitteiden ja lämpöpumppujen avulla saavutetaan korkeat hyötysuhteet ja maksimaaliset säästöt. Niillä voidaan saavuttaa myös alhainen lämmön omakustannushinta. Lämpöpumppuja hyödyntämällä voidaan optimoida vuosittaista lämmön tuotantoa niin, että lämpöpumppuja käytetään silloin kun se on lämmön tuotannon kannalta edullisin vaihtoehto. Lämpöpumpun avulla voidaan korvata esimerkiksi ison laitosyksikön tarpeettoman pieni osatehoajo kesäaikana ja saavuttaa huomattavat säästöt.

Finessin vahvuutena ovat kokonaisuuden kannalta energiatehokkaammat lämpöpumppuratkaisut lämmitykseen ja jäähdytykseen.

Ulkoilma on maksuton lämmönlähde lämmityksessä

Ulkoilman käyttö lämmitysratkaisuissa lämmönlähteenä on potentiaalista alueilla, joilla ei ole kovia pakkasia ja lämpötilaerot pysyvät kohtuullisina.

Ulkoilman lämpöä hyödyntävä lämmitysjärjestelmä toimii hyvin eteläisimmässä Suomessa ja länsirannikolla, missä pakkaset pysyvät kohtuullisina. Ulkoilma ei sovi lämmönlähteeksi kovilla pakkasilla. Esimerkiksi -25 °C:ssa suuri lämpötilaero estää hyvän hyötysuhteen ja on laitteistolle liian kuormittava.

Teollisuuden ja jätevesien hukkalämmöt talteen

Jätevedestä voidaan ottaa talteen merkittäviä energiamääriä ja hyödyntää niitä esimerkiksi kaukolämmön tuotannossa. Lisäksi lämpöä voidaan ottaa talteen poistoilmasta ja -kaasusta, lauhdelämmöstä ja hönkähöyrystä. Tämä vähentää merkitsevästi ostoenergian tarvetta ja kasvihuonepäästöjä.

 

 

Finess Lämmönsiirrin

Meiltä myös teollisuuslämpöpumput

Valikoimassamme on myös teollisuuslämpöpumppuja. Ne vähentävät merkitsevästi energiankulutusta, sillä ne käyttävät uusiutuvaa, ilmaista energiaa. Laitteet mitoitetaan ja räätälöidään käyttökohteen mukaan. Saatavilla 100 kW – 5000 kW:n teholuokissa. 

Nykyaikaiset teollisuuslämpöpumput voivat tuottaa lämpöä 85 – 120 °C ja korkean lämpötilan lämpöpumput jopa 160 °C. Niiden lämpökerroin (COP) on tyypillisesti 3-6, mikä tarkoittaa, että ne voivat vähentää ostoenergian määrää jopa 80 %. 

Saat lisätietoja teollisuuslämpöpumpuista lataamalla esitteen tai olemalla yhteydessä asiantuntijoihimme.

Teollisuuslampopumput-esite
Finessin teollisuuslämpöpumput
Lue lisää:

Oletko kiinnostunut ratkaisuistamme energialaitosten lämmitykseen? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 1873 114
henri.tuisku@finess.fi

    * Pakollinen