Prosessin lämmöntalteenotto energialaitoksissa

Prosessin lämmöntalteenotto energialaitoksissa

Energialaitosten prosesseissa syntyy paljon lämpöenergiaa, jota voidaan saada hyötykäyttöön lämmöntalteenoton avulla. Lämmöntalteenoton ja lämmönsiirron ansiosta energialaitosten prosessin energiatehokkuus kasvaa ja jopa koko prosessin suorituskyky ja laatu paranevat. Samalla uusiutuvan energian osuus lisääntyy ja energiakustannukset alenevat ostoenergian tarpeen pienentyessä.

Lämmöntalteenottoa voidaan hyödyntää monissa prosesseissa. Tällaisia ovat muun muassa kuivaus, keittäminen, jäähdytys, lämmitys ja suuria vesimääriä kuluttavat  pesuprosessit.

Lämmöntalteenoton avulla voidaan parantaa koko prosessin energiatehokkuutta. Energiankäyttö tehostuu, kun talteen otettua energiaa siirretään prosessin eri vaiheiden välillä. Esimerkiksi energialaitoksissa on samassa prosessissa usein sekä lämmitys että jäähdytys. Parhaassa tapauksessa voidaan yhdistää nämä vaiheet ja saavuttaa merkittäviä parannuksia energiatehokkuudessa ja säästöjät primäärienergian kulutuksessa.

Lämmöntalteenoton avulla pystytään energiansäästön lisäksi usein myös parantamaan itse prosessia, kuten sen läpimenoaikaa ja laatua. Prosessin parannuksista voi olla jopa suurempi hyöty kuin energiatehokkuuden lisääntymisestä ja primäärienergian tarpeen pienenemisestä.

Finess Energy järjestelmät

Prosessiautomaatio maksimoi tehokkuuden ja suorituskyvyn

Prosessiautomaatio mahdollistaa prosessin maksimaalisen energiatehokkuuden ja suorituskyvyn. Automatisointi onkin tärkeässä roolissa teollisuuden prosesseja ja niiden lämmöntalteenottojärjestelmiä suunniteltaessa. Sen avulla prosessia ja sen lämmöntalteenottojärjestelmää pystytään ohjaamaan fiksusti ja niistä saadaan irti parhaat tulokset.

Edullinen investointi ja lyhyt takaisinmaksuaika

Lämpöenergian talteenotto teollisuudessa ei ole läheskään aina teknisesti haastava eikä edes kallis investointi. Esimerkiksi hönkähöyryn talteenotto on todella yksinkertainen ja edullinen järjestelmä. Edullisimmillaan puhutaan muutaman tuhannen euron investoinnista, jolla on lyhyt takaisinmaksuaika.

Lämmöntalteenoton monet mahdollisuudet

Me suunnittelemme energialaitosten prosesseihin energiatehokkuutta parantavia ja kokonaisuuden kannalta tarpeenmukaisia lämmöntalteenoton ratkaisuja. Maksimoimme prosessien tehokkuuden edistyksellisten automaatioratkaisujen ja älykkään ohjauksen avulla.

Oletko kiinnostunut ratkaisuistamme energialaitosten prosessien lämmöntalteenottoon? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 1873 114
henri.tuisku@finess.fi

    * Pakollinen