Kiinteistöt

Kiinteistöt

Autamme vähentämään ostoenergian tarvetta ja lisäämään energiatehokkuutta suunnittelemalla kiinteistöihin optimoituja kokonaisjärjestelmiä ja energiaekosysteemejä.

Suurin osa kunnallisten ja teollisuuskiinteistöjen energiasta kuluu ilmanvaihdon ja käyttöveden lämmitykseen. Ostettavan primäärienergian sijaan on mahdollista hyödyntää energianlähteenä poistoilman ja jäteveden lämpöä lämmöntalteenoton avulla sekä ulkoilman ja maaperän lämpöä lämpöpumpun avulla. 

Edistykselliset laitteet ja järjestelmät auttavat tunnistamaan ja korjaamaan energiankulutuksen ongelmakohdat. Tämä mahdollistaa entistä tehokkaamman energiankäytön ja säästää yrityksille kustannuksia pitkällä tähtäimellä. Investointien takaisinmaksuaika on ollut pitkään tärkein kriteeri, mutta yhä enenevissä määrin yritysten suhtautuminen energiansäästöön ja päästöjen vähentämiseen on muuttunut kokonaisvaltaisemmaksi, tavoitteellisemmaksi ja vastuullisemmaksi.

Kiinteistöt voivat saada paljon nykyistä enemmän hyötyä olemassa olevista energiavirroista ja toiminnoista syntyvien energiavirtojen tehokkaampi käyttö vähentää lisäenergian tarvetta. 

Kiinteistöihin optimoituja kokonaisjärjestelmiä

kiinteistöihin optimoituja kokonaisjärjestelmiä

Lämmöntalteenotosta hyötyä kiinteistön jäähdytykseen ja lämmitykseen

Kiinteistöissä, joissa on ilmanvaihdon lämmitys ja jäähdytys, voidaan ottaa lämpöä talteen poistoilmasta tai jäähdytyksestä ja käyttää sitä uudelleen.

Kiinteistön primäärienergia minimiin jäteveden lämmöntalteenoton avulla

Kiinteistön jäteveden lämmön talteenoton ja hyötykäytön avulla on mahdollista vähentää merkittävästi primäärienergian tarvetta.

Finess jäteveden lämmöntalteenotto
Finess Energy lämpöpumput

Lämpöpumput käyttävät uusiutuvaa energiaa kiinteistön lämmitykseen

Lämmitys voidaan toteuttaa myös osittain lämpöpumppuratkaisuilla, jotka vähentävät ostoenergian tarvetta. Kun lämmitys toteutetaan lämpöpumpulla, on mahdollista saada lämmitysenergia kokonaisuudessaan tai merkittävin osin uusiutuvana energiana ilmasta tai maaperästä.

Järjestelmät kiinteistöjen energiatehokkuuteen

Suunnittelemme ja toteutamme kiinteistöihin optimoituja kokonaisjärjestelmiä lämmitykseen, jäähdytykseen, ilmanvaihdon lämmöntalteenottoon ja jäteveden lämmöntalteenottoon. 
 

Oletko kiinnostunut ratkaisuistamme kiinteistöjen energiankäytön tehostamiseen? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 187 3114
henri.tuisku@finess.fi

    * Pakollinen