Kiinteistöt

Kiinteistöt

Suurin osa kunnallisten ja teollisuuskiinteistöjen energiasta kuluu ilmanvaihdon ja käyttöveden lämmitykseen. Ostettavan primäärienergian sijaan on mahdollista hyödyntää energianlähteenä poistoilman ja jäteveden lämpöä lämmöntalteenoton avulla sekä ulkoilman ja maaperän lämpöä lämpöpumpun avulla. 

Korvaamalla primäärienergiaa olemassa olevilla energialähteillä on mahdollista saavuttaa merkittäviä säästöjä. 

Me autamme vähentämään ostoenergian tarvetta ja lisäämään energiatehokkuutta suunnittelemalla kiinteistöihin optimoituja kokonaisjärjestelmiä ja energiaekosysteemejä.

Jäähdytysjärjestelmät kiinteistöille.

Lämmöntalteenotosta hyötyä kiinteistön jäähdytykseen ja lämmitykseen

Kiinteistöissä, joissa on ilmanvaihdon lämmitys ja jäähdytys, voidaan ottaa lämpöä talteen poistoilmasta tai jäähdytyksestä ja käyttää sitä uudelleen.

Kiinteistön primäärienergia minimiin jäteveden lämmöntalteenoton avulla

Kiinteistön jäteveden lämmön talteenoton ja hyötykäytön avulla on mahdollista vähentää merkittävästi primäärienergian tarvetta.

Finess Flamingo
20220117 145151tre2 Lightroom

Lämpöpumput käyttävät uusiutuvaa energiaa kiinteistön lämmitykseen

Lämmitys voidaan toteuttaa myös osittain lämpöpumppuratkaisuilla, jotka vähentävät ostoenergian tarvetta. Kun lämmitys toteutetaan lämpöpumpulla, on mahdollista saada lämmitysenergia kokonaisuudessaan tai merkittävin osin uusiutuvana energiana ilmasta tai maaperästä.

Järjestelmät kiinteistöjen energiatehokkuuteen

Suunnittelemme ja toteutamme energiankäyttöä tehostavia järjestelmiä kiinteistöjen lämmitykseen, jäähdytykseen, ilmanvaihdon lämmöntalteenottoon ja jäteveden lämmöntalteenottoon.

Oletko kiinnostunut ratkaisuistamme kiinteistöjen energiankäytön tehostamiseen? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 1873 114
henri.tuisku@finess.fi

    * Pakollinen