Lämmitys

Lämmitys

Kiinteistöjen lämmitykseen on mahdollista käyttää paljon nykyistä enemmän olemassa olevaa maksutonta ja uusiutuvaa energiaa. Asiantuntijoiden suunnittelemissa lämmitys- ja lämmöntalteenottojärjestelmissä voidaan hyödyntää tehokkaasti muun muassa jäähdytyksessä syntyvää tai ulkoilmasta talteen otettavaa lämpöä. Nykyaikaisten lämmöntalteenottolaitteiden ja lämpöpumppujen avulla saavutetaan korkeat hyötysuhteet ja maksimaaliset säästöt.

Finessin vahvuutena ovat kokonaisuuden kannalta energiatehokkaammat lämpöpumppuratkaisut kiinteistöjen lämmitykseen ja jäähdytykseen.

Kehittyneiden lämpöpumppujen avulla kiinteistön ilman tai käyttöveden lämmityksessä voidaan hyödyntää kannattavasti jäähdytyksessä syntyvää lämpöenergiaa. 

Mikäli esimerkiksi kerrostalossa tai kiinteistössä ei ole valmiina jäähdytysputkistoja, voi olla järkevää toteuttaa kohteeseen pelkästään lämmitystä tuottava lämpöpumppu (ilma-vesilämpöpumppu).

Ulkoilma on maksuton lämmönlähde kiinteistön lämmitykseen

Ulkoilman käyttö lämmitysratkaisuissa lämmönlähteenä on potentiaalista erityisesti alueilla, joilla kovien pakkasten tunteja on vuodessa vähän.

Ulkoilman lämpöä hyödyntävät nykyaikaiset lämmitysjärjestelmät toimivat hyvin eteläisimmässä Suomessa ja länsirannikolla, missä pakkaset pysyvät kohtuullisina. Kovilla pakkasillakin laitteet toimivat, mutta hyötysuhde, saatava teho ja maksimilämpötila laskevat. Tästä syystä järkevä mitoitus on usein osateho.

Lämpöpumppu asennettuna katolle.

Ilmalämpö vs. maalämpö

Monitoimilämpöpumppu on yksinkertainen ja helppo lämmitysjärjestelmä. Se on esimerkiksi maalämpöä yksinkertaisempi ja edullisempi ratkaisu, joka ei vaadi kalliita kaivoja ja isoa tonttia tai putkituksia.

Finessiltä myös teollisuuslämpöpumput

Valikoimaamme kuuluvat teollisuuslämpöpumput. Ne ovat järjestelmiä, joiden avulla on mahdollista toteuttaa sekä lämmitys että jäähdytys parhaalla vuosihyötysuhteella.

Teollisuuslämpöpumppu suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden ja prosessin mukaan. Lämpöpumpussa on monia hyviä ominaisuuksia, mm. modulaarinen rakenne, kyky hyödyntää matalan lämpötilatason energialähteitä sekä laaja laitevalikoima juuri kohteen tarpeiden mukaan. Toimitamme lämpöpumput avaimet käteen -kokonaisuuksina.

Saat lisätietoja teollisuuslämpöpumpuilla toteutettavasta energiatehokkaasta lämmityksestä ja jäähdytyksestä lataamalla esitteen tai olemalla yhteydessä asiantuntijoihimme.

Suoraselkäisiä ratkaisuja energiankäytön tehostamiseen

Suunnittelemme ja toteutamme kiinteistöjen lämmitysratkaisuja, jotka tuottavat parhaan mahdollisen hyötysuhteen ja energiatehokkuuden sekä kasvattavat uusiutuvan energian osuutta ympäristötavoitteiden mukaisesti. Käytämme suunnittelussa lähtökohtana käyttöolosuhteita ja tehostamme energiankäyttöä kokonaisen energiaekosysteemin näkökulmasta. Ratkaisumme ovat suoraselkäisiä ja realistisia, mutta hyödynnämme myös rohkeasti uusinta teknologiaa ja viemme energiahankkeet askelen pidemmälle.

Oletko kiinnostunut ratkaisuistamme kiinteistöjen lämmitykseen? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Antti Mattila
puh. 040 723 4774
antti.mattila@finess.fi

    * Pakollinen