Lämmöntalteenotto

Lämmöntalteenotto

Sairaaloiden prosesseissa ja toiminnoissa syntyy monenlaisia jätevesiä, joista voidaan saada lämmöntalteenoton avulla lämpöenergiaa hyödynnettäväksi lämmitykseen. Jäteveden LTO-järjestelmän lämmönlähteinä voidaan käyttää esimerkiksi välinehuollon pesuvesiä ja likaisia lauhteita. Talteen otettu lämpö voidaan hyödyntää syöttöveden, käyttöveden tai kiinteistön lämmitykseen.

Sairaaloissa höyryjärjestelmät sisältävät monia potentiaalisia hyödynnettäviä hukkalämmön lähteitä, kuten esimerkiksi syöttövesi- tai lauhdesäiliön hönkähöyryt.

Lisäksi erilaisilla lämpöpumppuratkaisuilla voidaan tuottaa tehokkaasti jäähdytystä sairaalakiinteistöön ja samalla kylmäprosessissa syntynyt lauhdelämpö saadaan hyötykäyttöön kiinteistöön ja vaikka kaukolämpöverkkoon.

Lämmöntalteenotto.
Lämmöntalteenottojärjestelmä kokonaisuudessaan.
Lto Teollisuus
Finess Energy 041120 Netti (205)

Lämmöntalteenotto säästöjen lähteenä sairaalassa

Sairaaloissa on lukuisia prosesseja ja energianlähteitä, joista voidaan ottaa talteen lämpöä hyödynnettäväksi toisaalla prosesseissa tai kiinteistöissä. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme potentiaalisten energiansäästökohtien tunnistamiseksi ja LTO-järjestelmän suunnittelemiseksi!

Sairaaloiden energiatehokkaat järjestelmät

Suunnittelemme ja toteutamme sairaaloihin ja muihin terveydenhuoltoalan kohteisiin jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmien lisäksi myös järjestelmiä höyryntuotantoon, puhdashöyryntuotantoon ja vedenkäsittelyyn.

Finess Energy 041120 Netti (282)

Suoraselkäistä asiantuntemusta

Asiantuntemuksemme perustuu energiatekniseen osaamiseemme, monipuoliseen energiajärjestelmien tuntemukseemme ja laajaan käytännön kokemukseemme energiatehokkuushankkeista eri toimialoilta. Tutustu tarkemmin yritykseemme, arvoihimme ja tekijöihimme.

Oletko kiinnostunut lämmöntalteenottojärjestelmistämme sairaaloihin? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 1873 114
henri.tuisku@finess.fi

    * Pakollinen