Vedenkäsittely

Vedenkäsittely

Sairaaloiden höyryntuotannossa, kuten aina höyryntuotannossa höyryn laatuun vaikuttaa oleellisesti syöttöveden laatu, ja tähän tarvitaan vedenkäsittelyä. Vedenkäsittelylaitteet valitaan sen mukaan, mikä tarvittava höyryn laatuvaatimus on (tehdashöyry, suodatettu höyry, puhdashöyry (clean), kliininen höyry (pure)).

Lähtötasona vedenkäsittelyssä ovat vedenpehmentimet. Ne poistavat vedestä kalkkia sekä suoloja ja estävät kalkkisaostumien ja kattilakiven muodostumisen höyrynkehittimeen ja höyryverkostoon.

Puhdashöyryntuotannossa syöttöveden on oltava korkealaatuista eikä sen käsittelyyn saa käyttää kemiallisia aineita. Vedenkäsittelyyn käytetäänkin RO-laitteita eli käänteisosmoosilaitteita, jotka poistavat vedestä epäpuhtaudet puoliläpäisevän kalvon läpi paineen avulla. Siten saavutetaan niin korkea vedenlaatu, että se mahdollistaa puhdashöyryn tuotannon.

Syöttöveden sisältämää vapaata happea ja muita kaasuja voidaan vähentää varustamalla höyrynkehitin kattilakemikaalinannostellulla tai termisellä kaasunpoistolla.

Vedenkäsittely laitteisto asennettuna teollisuuslaitokseen.
Teollisuus Vedenkäsittely5
Vedenkäsittely laitteisto asennettuna.
Finess Vedenpehmennin.

Vedenpehmennys lisää höyrynkehittimen käyttöikää

Vedenpehmennys parantaa höyrynkehittimen syöttöveden laatua ja sitä kautta estää kalkkikiven muodostumista höyrynkehittimen paineastiaan. Kalkkikivi heikentää höyrynkehittimen toimintaa ja pahimmassa tapauksessa lyhentää laitteiston käyttöikää.

Vedenpehmentimiä on saatavilla vakiomalleina sekä kohteen mukaan räätälöityinä malleina. Lisäksi niitä voidaan varustaa erilaisilla mittauksilla ja monitoroinnilla, joiden avulla voidaan varmistaa prosessin luotettavuus ja tehokkuus sekä veden laatu.

Sairaaloiden energiatehokkaat järjestelmät

Suunnittelemme ja toteutamme sairaaloihin ja muihin terveydenhuoltoalan kohteisiin jäteveden vedenkäsittelyjärjestelmien lisäksi myös järjestelmiä höyryntuotantoon, puhdashöyryntuotantoon ja lämmöntalteenottoon.

Oletko kiinnostunut sairaaloiden vedenkäsittelyjärjestelmistämme? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 1873 114
henri.tuisku@finess.fi

    * Pakollinen