Teollisuus

Teollisuus

Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää suomalaiselta teollisuudelta energiankäytön tehostamista ja uudistamista.

On välttämätöntä vähentää primäärienergian kulutusta ja lisätä uusiutuvan energian osuutta. Tavoitteeseen päästään investoimalla energiatehokkaisiin järjestelmiin sekä tehostamalla lämmöntalteenottoa ja energiavirtojen hyödyntämistä. Tehokkainta on kehittää energiankäyttöä ekosysteemeinä yksittäisten toimenpiteiden sijaan.

Primäärienergialla tarkoitetaan eri energialähteiden sisältämää alkuperäistä, jalostamatonta energiaa. Teollisuudessa primäärienergiaan liittyy kaksi suurta haastetta: liian suuri osa primäärienergiasta tuotetaan edelleen käyttämällä fossiilisia energialähteitä, ja suuri osa teollisuuden primäärienergiasta jää hyödyntämättä ja päätyy hukkaenergiana ”viemäriin”. Primäärienergiaan liittyy lisäksi myös kustannusriskejä hintojen nousun ja energiatuotannon heilahtelujen myötä. Ongelmat on mahdollista estää energiankäyttöön liittyvien ratkaisujen avulla.

Kehittämällä tehokkaita energiaratkaisuja, Finess Energy on osaltaan edistämässä teollisuuden energiakäytön tehostamista ja uudistamista. 

Käyttämättä jäävä energia on edullisinta​

Teollisuuslaitoksissa on monia energiaa kuluttavia prosesseja, joista on mahdollista ottaa talteen lämpöä ja hyödyntää sitä uudelleen toisaalla prosesseissa. Ympäristön ja kustannusten näkökulmasta on tärkeintä pienentää primäärienergian tarvetta sekä saada lämpöenergiaa talteen ja hyötykäyttöön maksimaalisesti. Tehostamista on mahdollista tehdä monissa teollisuusprosessien vaiheissa. 

Esimerkki 1 : Jäteveden lämmöntalteenotto

Prosessiveden tai kiinteistön lämmitys voidaan tuottaa osittain jäteveden lämmöntalteenoton avulla. Siinä viemärivedestä otetaan talteen lämpö ja siirretään se prosessiveteen. 

Esimerkki 2: Jäähdytyksen lauhdelämmön talteenotto

Lämmitys ja jäähdytys voidaan yhdistää energiatehokkaasti. Teollisuuden prosesseissa tarvitaan usein eri vaiheissa sekä lämmitystä että jäähdytystä. Esimerkiksi teollisuuskiinteistö tarvitsee jäähdytystä, mutta koneellinen jäähdytys tuottaa aina myös lämpöä. Lämpö on mahdollista ottaa talteen ja käyttää lämmitykseen toisaalla. Tähän tarkoitukseen sopivat erinomaisesti lämpöpumput.

Teollisuuden energiatekniset järjestelmät

Oletko kiinnostunut energiankäytön tehostamisen ratkaisuista teollisuudelle? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 187 3114
henri.tuisku@finess.fi

Hannu Liimatainen
puh. 045 109 9070
hannu.liimatainen@finess.fi

    * Pakollinen