Teollisuus

Teollisuus

Hiilineutraaliuden saavuttaminen edellyttää suomalaiselta teollisuudelta energiankäytön tehostamista ja uudistamista. On välttämätöntä vähentää primäärienergian kulutusta ja lisätä uusiutuvan energian osuutta. Tavoitteeseen päästään investoimalla energiatehokkaisiin järjestelmiin sekä tehostamalla lämmöntalteenottoa ja energiavirtojen hyödyntämistä. Tehokkainta on kehittää energiankäyttöä ekosysteemeinä yksittäisten toimenpiteiden sijaan.

Primäärienergia on eri energialähteiden sisältämää alkuperäistä, ”neitseellistä” energiaa, jota kuluu teollisuuden prosesseihin, kuten lämmitykseen ja jäähdytykseen. Teollisuudessa primäärienergiaan liittyy kaksi suurta haastetta: Liian suuri osa primäärienergiasta tuotetaan edelleen käyttämällä fossiilisia energialähteitä, kuten öljyä tai kivihiiltä. Samoin liian suuri osa teollisuuden primäärienergiasta jää lopulta hyödyntämättä ja päätyy hukkaenergiana ”viemäriin”. Energiahankkeiden painopisteitä ovatkin primäärienergian kulutuksen vähentäminen ja uusiutuvan energian osuuden lisääminen. 

Primäärienergia on ostoenergiaa, josta yritys maksaa energiantoimittajille. Siihen liittyy ympäristökuormituksen lisäksi myös kustannusriskejä: Hintojen nousu on yleinen trendi, ja energiatuotannon heilahtelut ovat poikineet odottamattomia yllätyksiä kautta historian. Ilmaston lämpenemisen seurauksena myös jäähdytyksen tarve lisääntyy jatkuvasti kasvattaen energiakuluja. Ongelmat on mahdollista estää energiankäyttöön liittyvien ratkaisujen avulla.

Käyttämättä jäävä energia on edullisinta​

Teollisuuslaitoksissa on monia energiaa kuluttavia prosesseja, joista on mahdollista ottaa talteen lämpöä ja hyödyntää sitä uudelleen toisaalla prosesseissa. Ympäristön ja kustannusten näkökulmasta on tärkeintä pienentää primäärienergian tarvetta sekä saada lämpöenergiaa talteen ja hyötykäyttöön maksimaalisesti. Tehostamista on mahdollista tehdä monissa teollisuusprosessien vaiheissa. 

Esimerkki 1 : Jäteveden lämmöntalteenotto

Prosessiveden tai kiinteistön lämmitys voidaan tuottaa osittain jäteveden lämmöntalteenoton avulla. Siinä viemärivedestä otetaan talteen lämpö ja siirretään se prosessiveteen. 

Esimerkki 2: Jäähdytyksen lauhdelämmön talteenotto

Lämmitys ja jäähdytys voidaan yhdistää energiatehokkaasti. Teollisuuden prosesseissa tarvitaan usein eri vaiheissa sekä lämmitystä että jäähdytystä. Esimerkiksi teollisuuskiinteistö tarvitsee jäähdytystä, mutta koneellinen jäähdytys tuottaa aina myös lämpöä. Lämpö on mahdollista ottaa talteen ja käyttää lämmitykseen toisaalla. Tähän tarkoitukseen sopivat erinomaisesti lämpöpumput.

Teollisuuden energiatekniset järjestelmät

Monipuoliset energiapalvelut

Finess on monipuolinen energiateknisten järjestelmien ja laitteistojen toimittaja, joka palvelee kattavasti eri teollisuudenalojen yrityksiä. Asiakkaamme luottavat siihen, että me ratkaisemme heidän energiankäyttöön liittyvät haasteensa asiantuntevasti, kannattavasti ja tulevaisuuteen luodaten.

Finess Energy 041120 Netti (45)

Palvelumme teollisuuden energiankäytön tarpeisiin:

Finess Energy 041120 Netti (171)

Insinööriosaamisen ja käytännön kokemuksen yhdistelmä tuo lisäarvoa

Energiahankkeet onnistuvat, kun niiden suunnittelussa otetaan huomioon tarpeet, käyttöolosuhteet ja tulevaisuuden tavoitteet. Meillä on edellytykset ja kokemus katsoa energiatehokkuushankkeita kokonaisuuksina sekä kehittää realistisia, mutta edistyksellisiä energiaratkaisuja.

Vahvuutemme perustuu insinööriosaamiseen ja monipuoliseen käytännön kokemukseen energiankäytön eri osa-alueilta. Kokenut tiimimme ja yrityksemme arvot varmistavat, että asiakkaidemme energia- ja ympäristötavoitteet täyttyvät — nyt ja tulevaisuudessa.

Oletko kiinnostunut energiankäytön tehostamisen ratkaisuista teollisuudelle? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 1873 114
henri.tuisku@finess.fi

Hannu Liimatainen
puh. 044 109 9070
hannu.liimatainen@finess.fi

    * Pakollinen