Höyryntuotanto

Höyryntuotanto

Höyryä käytetään teollisuudessa yleisesti, koska se on tehokas tapa siirtää suuria energiamääriä. Höyryntuotantoon käytettäviä höyrynkehittimiä on saatavilla mm. sähkö- ja kaasutoimisina, ja eri laitetyypeillä on omat vahvuutensa ja käyttökohteensa. Nykyaikaiset höyrynkehittimet tarjoavat hyvän mahdollisuuden hajautettuun kohdekohtaiseen höyryntuotantoon. 

Höyry on suosittu energiamuoto monesta syystä: Höyryn energiasisältö on suuri ja höyry on nopea, tehokas, edullinen, joustava ja turvallinen tapa siirtää energiaa. Höyryntuotannon järjestelmiä on myös helppoa ja edullista rakentaa, käyttää ja säätää. 

Höyryntuotantoon käytetään höyrynkehittimiä, jotka voivat olla muun muassa kaasu- tai sähkötoimisia. Erityisesti sähkötoimiset höyrynkehittimet ovat yhä suositumpia, koska ne ovat kompakteja ja sijoitettavissa helposti mihin tahansa. Lisäksi ne ovat hiljaisia eivätkä vaadi savupiippuja, koska niistä ei tule savukaasuja. Höyrynkehitintyypin valintaan vaikuttaa muun muassa ostajan halukkuus vaihtaa energian ostopaikkaa tai rekisteröidä painelaite.

Toimitamme teollisia höyrynkehittimiä ja höyrykattiloita pääosin omina erillisinä toimituksina. Suunnittelemme ratkaisut asiantuntevasti käyttöolosuhteiden lähtökohdista ja tarpeiden mukaan. Näin varmistuu maksimaalinen energia- ja kustannustehokkuus.

Sähkötoimiset höyrynkehittimet yleistyvät

Sähkötoimisten höyrynkehittimien kysyntä on kasvussa. Niillä on monia ylivoimatekijöitä, joiden ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti nykyaikaisen teollisen rakentamisen ja käytön tarpeisiin:

  • Sähkötoimisten laitteiden hyötysuhde on omaa luokkaansa, lähes 100 %.
  • Pieni koko, kompaktius
  • Äänettömyys
  • Ei savukaasuja tai muita haittatekijöitä
  • Voidaan sijoittaa hyvin vapaasti melkein minne tahansa
  • Ylläpidon ja huollon tarve on vähäinen
  • Käynnistys on nopeaa
  • Säätö on helppoa, nopeaa ja tarkkaa

Tutustu myös suurempiin sähköisiin höyry- ja vesikattiloihin

Teholuokat jopa 12 MW:iin saakka

Finess Vedenpehmennin.

Vedenpehmennys tuo lisätehokkuutta lämmön ja sähkön tuotantoon

Vedenpehmennyksestä on monia hyötyjä muun muassa lämmön ja sähkön tuotannossa. Sen avulla estetään esimerkiksi putkien tukkeutuminen ja muut haittavaikutukset.

Järjestelmien ominaisuuksiin kuuluu räätälöitävyys, jonka ansiosta ne voidaan ohjelmoida erilaisiin järjestelmiin, esimerkiksi höyrynkehittimiin.

Vedenpehmentimet voidaan varustaa erilaisilla mittauksilla ja monitoroinnilla, joiden avulla voidaan varmistaa prosessin luotettavuus ja tehokkuus sekä tuoteveden laatu. Mittauksen avulla voidaan mitata hukkaveden määrää huuhteluveden laadusta.

Höyrynkehittimet asennettuna sairaalaan
Esimerkki:

Sairaala-alueen hajautettu höyryntuotanto

Oulun yliopistollisessa sairaalassa oli ennen yksi suuri höyrykeskus, joka vastasi koko sairaala-alueen höyryntarpeeseen. Nykyisin alueella on 14 Finessin toimittamaa höyrynkehitintä juuri niissä paikoissa, joissa tarvitaan höyryä.

Tutustu myös:

Lindström Logo
Finess Lapivirtaushoyrykattila
Referenssi:

Läpivirtaushöyrynkehitin tehostaa pesuprosessia pesulassa

Lindströmin uuteen pesulaan tarvittiin höyryä rullapyyhkeiden pesua varten. Laitteistolle oli varattu rajallinen tila uudisrakennuksen konehuoneesta. Asiakkaan alkuperäinen ajatus oli hankkia kaksi höyrynkehitintä, mutta Finess suunnitteli kohteeseen yhden höyrynkehitinratkaisun, joka on tehokas, mutta kompakti. Toimitukseen sisältyivät myös höyryputkisto, lauhde- ja syöttövesisäiliö sekä kattilakemikaalien syöttö.

Oletko kiinnostunut ratkaisuistamme teollisuuden höyryntuotannossa? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Hannu Liimatainen
puh. 045 109 9070
hannu.liimatainen@finess.fi

    * Pakollinen