Jäähdytys

Jäähdytys

Teollisuudessa jäähdytyksen tarpeet ja keinot sen energiatehokkuuden parantamiseksi ovat moninaiset. Keskeistä on parantaa jäähdytysjärjestelmän kokonaishyötysuhdetta ottamalla suunnittelussa huomioon kaikki mahdolliset energiavirrat. Lämmöntalteenotto ja lämmön uusiokäyttö ovat tärkein keino tehostaa energiankäyttöä. Esimerkiksi jäähdytyksessä syntyvä lauhdelämpö kannattaa ottaa talteen ja hyötykäyttöön lämpöpumpun avulla.

Me suunnittelemme ja toteutamme jäähdytysjärjestelmät teollisuuteen asiakkaan tarpeiden ja käyttöolosuhteiden mukaan, mikä takaa parhaan mahdollisen kokonaishyötysuhteen ja energiatehokkuuden. Vahvuutemme ovat kokonaisuuden kannalta energiatehokkaammat lämpöpumppuratkaisut jäähdytykseen ja lämmitykseen.

Arvioimme järjestelmiä aina kokonaisuutena ja suunnittelemme oivaltavia tapoja säästää energiaa. Esimerkiksi toisaalla samassa tai toisessa prosessissa suoritettavasta jäähdytyksestä voidaan saada hyötyä lämmitykseen. Asiantuntevan suunnittelun avulla primäärienergian tarvetta voidaan vähentää merkittävästi.

Teollisuuden ja prosessien jäähdytyksen lisäksi toteutamme myös kiinteistöjen jäähdytysjärjestelmiä.

Energiankäytön tehostamiseksi ja ympäristöhaittojen minimoimiseksi on kannattavaa korvata vanhentuneet laitteistot uusilla. Nykyaikaiset jäähdytyslaitteet ovat energiatehokkaita ja turvallisia, sillä niissä käytetään uuden sukupolven ympäristöystävällisiä kylmäaineita. Lue artikkelistamme tarkemmin, mitä tekijöitä suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon, jotta saavutetaan paras hyötysuhde ja alhaisimmat päästöt sekä kulut. 

Lämpöpumput liittyvät keskeisesti jäähdytysjärjestelmiin, sillä ne mahdollistavat sellaisten lämpötilojen hyödyntämisen, jotka eivät ole suoraan käyttökelpoisia prosessissa. Siten jäähdytyksessä syntyvä lämpöenergia saadaan käyttöön esimerkiksi kiinteistön, prosessin tai lämpimän käyttöveden lämmitykseen. Lämpöpumppujen jatkuva kehittyminen parantaa laitteistojen hyötysuhteita ja energiateknisten järjestelmien kiertotalouden mahdollisuuksia.

Energiatekniset järjestelmät teollisuuteen

Finessin ratkaisut jäähdytykseen

Teollisuuden jäähdytysjärjestelmien energiankäyttöä voi tehostaa monin tavoin

Referenssi
20200429 134816
Tuloilmakone ja suljettu jäähdytyskierto parantavat rehulaitoksen prosessijäähdytyksen tehoa ja laatua

Finess ratkaisi rehutehtaan prosessijäähdytyksen haasteet asentamalla kohteeseen Mark-tuloilmakoneen, jossa on ilman esijäähdytys ja suodatus, sekä vettä säästävän suljetun jäähdytyskiertojärjestelmän.

Referenssi
Xlg Picture 2
Kaksoisputkilämmönsiirtimet sopivat vaativien aineiden ja lämpötilavaihteluiden prosessointiin kemianteollisuudessa

Kemianteollisuudessa tuotteen lämmitys ja nopea jäähdytys toteutettiin aiemmin reaktorilla, jossa oli vaippalämmitys. Rakenne ei kestänyt suuria lämpötilan ja viskositeetin vaihteluita. Finess toimitti ratkaisuksi kestävät kaksoisputkilämmönsiirtimet.

Artikkeli
Symboli Jaahdytys 600px.
Jäähdytyslaitteilla voidaan tehdä myös lämmitystä energiatehokkaasti

Jäähdytyslaitteilla voidaan usein tuottaa myös lämmitysenergiaa. Tämä mahdollisuus olisi järkevää ottaa huomioon jäähdytyslaitetta valittaessa. Oikein valitulla laitteella voidaan parhaimmillaan muuttaa jäähdytyksen kustannus lämmityksen säästöksi.

Oletko kiinnostunut teollisuuden jäähdytysjärjestelmistä? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 1873 114
henri.tuisku@finess.fi

    * Pakollinen