Jäteveden lämmöntalteenotto

Jäteveden lämmöntalteenotto

Jäteveden mukana päätyy viemäriin merkittäviä energiamääriä. Lämmöntalteenottojärjestelmän avulla hukkalämpö voidaan kerätä tehokkaasti talteen ja hyödyntää prosessin, käyttöveden tai kiinteistön lämmityksessä. 

Jätevesikohteissa on ensisijaisen tärkeää valita oikean tyyppinen lämmönsiirrin, jotta voidaan optimoida lämmöntalteenotto ja vastaavasti minimoida huollon tarve. Käytämme jäteveden LTO-järjestelmissä Monotube-kaksoisputkilämmönsiirrintä, joka on suunniteltu erityisesti haastaville väliaineille.

Kuumat jätevedet voidaan hyödyntää lämmönsiirtimien avulla suoraan esimerkiksi prosessiveden esilämmitykseen. Haaleammat jätevedet (25-10°C) tarvitsevat avuksi lämpöpumpun, joka nostaa tuotettavan lämpötilan halutulle tasolle.

PLC-automatiikka puolestaan varmistaa, että järjestelmän hyötysuhde ja talteen saatava energiamäärä ovat vuositasolla optimaaliset.

Lämpöenergiaa voidaan ottaa talteen jäteveden lisäksi monista muistakin lämmönlähteistä, kuten poistoilmasta ja -kaasusta, jäähdytyskoneiden lauhdelämmöstä tai hönkähöyrystä. Asiantuntevat suunnittelijamme kartoittavat vaihtoehdot ja auttavat tehostamaan energiankäyttöä käyttökohteessa kokonaisuudessaan. 

Lämmöntalteenotto säästää rahaa ja ympäristöä minimoimalla ostoenergian tarpeen ja kasvihuonepäästöt. Ota yhteyttä, niin mitoitamme ja räätälöimme jäteveden LTO-järjestelmän juuri kohteeseenne sopivaksi.

Teollisuuslämpöpumput tehostavat jäteveden lämmöntalteenottoa.

Lämpöpumppu tehostaa lämmöntalteenottoa

Jäteveden lämpötila eroaa usein prosessin, kiinteistön tai käyttöveden lämmitykseen tarvittavasta lämpötilasta. Lämpöpumpun avulla lämpötilataso voidaan nostaa järjestelmään sopivaksi, jopa sadan asteen lämpötilaan.

Lämpöpumppu tehostaa lämmöntalteenottoa monin tavoin:

  • Mahdollisuus saada jätevesi vielä kylmemmäksi ja lisää lämpöä talteen
  • Lämmöntuotanto jopa yli 100 °C lämpötilaan
  • Korkeampi lämpötila lisää käyttökohteiden vaihtoehtoja
  • Lämpöpumppuun voidaan kytkeä myös muita lämmönlähteitä.
Vedenkäsittely symboli.

Vedenkäsittely mukaan tarvittaessa

Teollisuuden jätevesien joukossa on usein erilaisia epäpuhtauksia. Elintarvike- tai rehuteollisuudessa on rasvoja ja kiintoaineita, kylpylöiden ja uimahallien jätevesissä on hiuksia, pesuloiden jätevesissä puolestaan haasteena ovat nukka ja hiekka. Epäpuhtauksien poistamiseksi tarvitaan vedenkäsittelyä.

Finess suunnittelee LTO-järjestelmien yhteyteen tarvittaessa vedenkäsittelyn, joka muokkaa veden prosessin vaatimuksiin sopivaksi. Se voi sisältää erilaisia toimenpiteitä, kuten kiintoaineen poistoa tai suodatusta.

 Kun vedenkäsittely toteutetaan samassa urakassa lämmöntalteenottojärjestelmän kanssa, on mahdollista toteuttaa urakka tehokkaammin. Samalla koko järjestelmälle voidaan suunnitella esimerkiksi yhteinen automaatio ja optimoida näin kustannukset sekä teho.

PLC-ohjaus tehostaa jäteveden lämmöntalteenottoa.

Aktiivinen PLC-ohjaus maksimoi hyötysuhteen

Joissain tapauksissa jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmän haasteena voi olla myös eriaikaisuus lämmöntarpeen kanssa. Jätevettä saattaa tulla prosessista vain ajoittain, kun taas lämmön kulutuspuolen sykli voi olla eri aikainen. Tuloksena järjestelmät eivät kohtaa ajallisesti. Finessin ratkaisun avulla kaksi eritahtista prosessia pystytään yhdistämään.

Finessin vahvuutena ja erona moniin järjestelmien suunnittelijoihin ja toimittajiin on automaation hyödyntäminen. Älykkään ohjauksen avulla on mahdollista saavuttaa ja pitää jatkuvasti yllä maksimaalinen hyötysuhde. ”Aktiivisen PLC-ohjauksen” avulla laitteet saadaan toimimaan aktiivisesti maksimoiden vuotuisen talteen saatavan energiamäärän. Nykytilanteessa LTO-järjestelmien hyötysuhteet ovat usein pääosan ajasta kaukana maksimaalista. Älykäs aktiivinen ohjaus tehostaa ja maksimoi hyödyn.

Finessin LTO-järjestelmien vahvuudet

Lämmöntalteenotto säästää rahaa vähentämällä ostettavan primäärienergian tarvetta. Talteen otettu energia vähentää suoraan ostoenergian määrää ja CO2-päästöjä.

Muut energiatekniset järjestelmät teollisuuteen​

Oletko kiinnostunut energiaratkaisuistamme? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 1873 114
henri.tuisku@finess.fi

    * Pakollinen