Prosessin lämmöntalteenotto

Prosessin lämmöntalteenotto

Teollisuuden prosesseissa syntyy paljon lämpöenergiaa, jota voidaan saada hyötykäyttöön lämmöntalteenoton avulla. Lämmöntalteenoton ja lämmönsiirron ansiosta teollisuusprosessin energiatehokkuus kasvaa ja jopa koko prosessin suorituskyky ja laatu paranevat. Samalla uusiutuvan energian osuus lisääntyy ja energiakustannukset alenevat ostoenergian tarpeen pienentyessä.

Lämmöntalteenottoa voidaan hyödyntää monissa teollisuusprosesseissa. Tällaisia ovat muun muassa kuivaus, keittäminen, jäähdytys, lämmitys ja suuria vesimääriä kuluttavat teolliset pesuprosessit.

Lämmöntalteenoton avulla voidaan parantaa koko prosessin energiatehokkuutta. Energiankäyttö tehostuu, kun talteen otettua energiaa siirretään prosessin eri vaiheiden välillä. Esimerkiksi teollisuudessa on samassa prosessissa usein sekä lämmitys että jäähdytys. Parhaassa tapauksessa voidaan yhdistää nämä vaiheet ja saavuttaa merkittäviä parannuksia energiatehokkuudessa ja säästöjät primäärienergian kulutuksessa.

Lämmöntalteenoton avulla pystytään energiansäästön lisäksi usein myös parantamaan itse prosessia, kuten sen läpimenoaikaa ja laatua. Prosessin parannuksista voi olla jopa suurempi hyöty kuin energiatehokkuuden lisääntymisestä ja primäärienergian tarpeen pienenemisestä.

Finess Energy järjestelmät

Prosessiautomaatio maksimoi tehokkuuden ja suorituskyvyn

Prosessiautomaatio mahdollistaa prosessin maksimaalisen energiatehokkuuden ja suorituskyvyn. Automatisointi onkin tärkeässä roolissa teollisuuden prosesseja ja niiden lämmöntalteenottojärjestelmiä suunniteltaessa. Sen avulla prosessia ja sen lämmöntalteenottojärjestelmää pystytään ohjaamaan fiksusti ja niistä saadaan irti parhaat tulokset.

Lämmöntalteenottoratkaisut avaimet käteen-palveluna

  • Tehokasta lämmöntalteenottoa ilmaan, veteen tai prosessiliuokseen/-nesteeseen
  • Laitteet valitaan ja mitoitetaan aina asiakkaan ja prosessin vaatimukset huomioiden
  • Suunnittelu, projektinjohto, asennukset, käyttöönotto ja ylläpito yhdeltä toimittajalta
  • Modulaarinen rakenne mahdollistaa asennukset myös ahtaisiin tiloihin
  • Etävalvonta ja –ohjaus palvelut optiona
Jäähdytysjärjestelmät avaimet käteen -palveluna.

Edullinen investointi ja lyhyt takaisinmaksuaika

Lämpöenergian talteenotto teollisuudessa ei ole läheskään aina teknisesti haastava eikä edes kallis investointi. Esimerkiksi hönkähöyryn talteenotto on todella yksinkertainen ja edullinen järjestelmä. Edullisimmillaan puhutaan muutaman tuhannen euron investoinnista, jolla on lyhyt takaisinmaksuaika.

Teollisuusprosessien lämmöntalteenoton monet mahdollisuudet

Me suunnittelemme teollisuuden prosesseihin energiatehokkuutta parantavia ja kokonaisuuden kannalta tarpeenmukaisia lämmöntalteenoton ratkaisuja. Maksimoimme prosessien tehokkuuden edistyksellisten automaatioratkaisujen ja älykkään ohjauksen avulla. Eri teollisuudenaloilla ja hyvin monenlaisissa teollisissa prosesseissa on mahdollisuus hyödyntää lämmöntalteenottoa.

Lämmöntalteenotto järjestelmä rehutehtaalle.
Referenssi

Rehutehtaan lämmöntalteenotto

Lämmön talteenotto toteutetaan laajasti lähtien tuotannon energiankäytöstä: tuotannon höyrylauhteiden hönkähöyrystä otetaan talteen lämpöä tehtaan LTO -verkostoon, ja lämpöä verkosta siirretään prosessilämmityksiin sekä kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen.

Finess Energy 041120 Netti (306)
Referenssi

Elintarvikelaitoksen pesuprosessin lämmöntalteenotto​

Elintarvikelaitoksessa käytettävässä kiertopesujärjestelmässä pesuun kuluu jopa 2–3 tuntia päivässä. Pesuprosessi kuluttaa paljon vettä. Lämmöntalteenoton avulla lämpöenergia voidaan ottaa talteen ja hyödyntää toisaalla prosessissa. Automaation avulla LTO-toiminto saadaan toimimaan tarpeenmukaisesti ja optimaalisen tehokkaasti.

Lämmöntalteenoton parantaminen rehutehtaassa.
Referenssi:

Elintarviketeollisuuden prosessin parantaminen lämmöntalteenoton avulla​

Elintarviketehtaassa on pystytty lyhentämään prosessin läpimenoaikaa ja parantamaan prosessin laatua merkittävästi lisäämällä kalansavustusuuniin    lämmöntalteenotto. Tuloilman kuivattaminen jäähdyttämällä poistaa siitä vettä, ja samalla jäähdytykseen käytetyllä energialla lämmitetään kuivauksen jälkeen ilmaa. Näin prosessia voidaan pitää käynnissä hyvin pienellä energiamäärällä.

Ilmanjäähdytyksen ansiosta valmistusprosessin kuivausaikoja on pystytty lyhentämään jopa 30 prosenttia. Lisäksi koneellisesti hallittu tuloilma on aina samanlaista ja siten myös lopputuote on laadultaan aina samanlaista. Lämmöntalteenotto on näin myös laadunhallintatekijä.

Toisinaan, kuten tässä tapauksessa, prosessin tehostaminen ja laatutason nostaminen lämmöntalteenoton avulla ovat jopa energiansäästöäkin hyödyllisempi parannus.

 

Oletko kiinnostunut ratkaisuistamme teollisuuden prosessien lämmöntalteenottoon? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 1873 114
henri.tuisku@finess.fi

    * Pakollinen