Vedenkäsittely

Vedenkäsittely

Teollisuudessa on monenlaisia tarpeita käsitellä vettä prosessin tarpeisiin sopivaksi. Teollisen vedenkäsittelyn avulla saadaan tuotettua vedestä eri laatuja, jotka vastaavat prosessin vaatimuksia. Vedenkäsittely varmistaa prosessin tehokkaan toiminnan sekä laitteiston pitkäikäisyyden ja ylläpidon vaivattomuuden.

Vedenkäsittelyä voidaan tarvita teollisuusprosessin eri vaiheissa. Alkupäässä tarve voi olla esimerkiksi raakaveden käsittely, suodatus, humuksen poisto, vedenpehmennys eri tasoiseksi tai RO-käsittely käänteisosmoosilaitteiden avulla. Prosessin loppupäässä saatetaan tarvita suodatuksia, joilla poistetaan jätevedestä kiintoaineita, tai neutralointeja tai mahdollisesti kemikaalien lisäämistä.

Vedenkäsittely laitteisto asennettuna.
Vedenkäsittely laitteisto asennettuna teollisuuslaitokseen.
Vedenkäsittely laitteisto asennettuna.
Finess Vedenpehmennin.

Vedenpehmennys tuo lisätehokkuutta lämmön ja sähkön tuotantoon

Vedenpehmennyksestä on monia hyötyjä muun muassa lämmön ja sähkön tuotannossa. Sen avulla estetään esimerkiksi putkien tukkeutuminen ja muut haittavaikutukset.

Järjestelmien ominaisuuksiin kuuluu räätälöitävyys, jonka ansiosta ne voidaan ohjelmoida erilaisiin järjestelmiin, esimerkiksi höyrynkehittimiin.

Vedenpehmentimet voidaan varustaa erilaisilla mittauksilla ja monitoroinnilla, joiden avulla voidaan varmistaa prosessin luotettavuus ja tehokkuus sekä tuoteveden laatu. Mittauksen avulla voidaan mitata hukkaveden määrää huuhteluveden laadusta.

Vedenkäsittely symboli.

Vedenkäsittely toimitetaan yleensä kokonaisuuden osana

Suunnittelemme ja toimitamme teollisuuden vedenkäsittelylaitteistot useimmiten osana laajempaa kokonaisuutta. Laitteistot voivat liittyä esimerkiksi jäteveden lämmöntalteenottojärjestelmään, teollisuusprosessin lämmöntalteenottoon, höyrynkehittimeen tai lähes mihin tahansa muuhun laitteistoon.

Teollisuuden energiatekniset järjestelmät

Finess Energy 041120 Netti (100)

Käyttöolosuhteisiin optimoituja järjestelmiä

Suunnittelemme järjestelmät ja laitteet aina käyttöolosuhteiden ja asiakkaan tavoitteiden mukaan. Siten varmistamme, että järjestelmät ovat ominaisuuksiltaan optimaalisia ja tuottavat kokonaisuutena parhaan mahdollisen hyötysuhteen ja kannattavuuden.

Suunnittelemme ja toteutamme hiilineutraaliutta edistäviä järjestelmiä ja laitteistoja yrityksemme arvojen mukaisesti: vaikuttavasti, realistisesti, suoraselkäisesti ja rohkeasti. Tervetuloa tutustumaan meihin ja ottamaan tärkeitä askelia kohti parempaa energiatehokkuutta!

Oletko kiinnostunut teollisuuden vedenkäsittelyjärjestelmistämme? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 1873 114
henri.tuisku@finess.fi

    * Pakollinen