Finessin tarina

Finessin tarina

Kymmenen vuotta tekoja energiankäytön tehostamiseksi

Yli kymmenen vuotta tekoja energiankäytön tehostamiseksi

Vuonna 2010 näytti siltä, että öljyn hinta nousisi loputtomasti. Lämpötekniikan osaaja Juha-Pekka Paavola työskenteli tuolloin energia-alalla myyntijohtajana ja tunnisti tuskan, jonka teollisuuden ja kiinteistöjen energiakustannusten jatkuva kasvu aiheutti. Paavolalla oli myös käsitys, miten ongelma voitaisiin ratkaista: tehostamalla energiankäyttöä energiakustannukset alenevat ja energiahintoihin liittyvä riski pienenee.

Tasan kymmenen vuotta sitten, maaliskuussa 2011 liikeidea oli kypsynyt, ja Paavola perusti entisen kollegansa Jouko Penttisen kanssa Finess Energy Oy:n. Jouko on niin ikään kokenut energiateknologioiden ja -hankkeiden asiantuntija. Paavola ja Penttinen ovat yrityksen avainhenkilöitä tänäkin päivänä.

Finessin liiketoiminnan vahvuus ja sen tuottama lisäarvo perustuvat yrityksen tiimin kykyyn ratkaista asiakkaiden ongelmia kustannustehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti. Tätä tukevat jokaisen tiimiläisen vahva energiatekniikan osaaminen, energiasektorin toimintaympäristön tuntemus, laaja verkosto ja sitoutuminen energiankäytön tehostamiseen.

Finessin tarjooma on rakentunut vuosikymmenen aikana luotettavaksi ja kattavaksi. Kumppaneiksi on valikoitu omien alojensa johtavia eurooppalaisia toimijoita, jotka suhtautuvat energiankäytön tehostamiseen Finessin tapaan kunnianhimoisesti.

Vuosikymmenen aikana ratkaistut asiakkaiden haasteet ja kolutut työmaat ovat laajentaneet ymmärrystä. Ja koska insinööreille vain faktat merkitsevät, kouluttautuminen ja muut keinot aallonharjalla pysymiseksi ovat olleet osa kehittymisstrategiaa. Tuloksena vahvuudeksi on muodostunut kyky tarkastella asiakkaan tarvetta osana laajempaa energiankäytön ja prosessien kokonaisuutta sekä laatia suunnitelmia, jotka pohjautuvat pitäviin laskelmiin ja realiteetteihin.

Osaaminen ja kokemus mahdollistavat edistyksellisyyden. Finess tarjoaa jatkuvasti uusia teknologioita ja toteuttaa optimaalisia kokonaisjärjestelmiä, jotka tehostavat energiankäyttöä ja vähentävät energiankulutusta, parantavat hukkaenergioiden hyödyntämistä, kasvattavat uusiutuvan energian osuutta ja tehostavat energiankäyttöä.

Finess’läiset ovat sydänjuuriaan myöten energiatehostajia. He tekevät hartiavoimin töitä energiatehokkuuden hyväksi ja lisäävät projekti kerrallaan suomalaisten yritysten hiilineutraaliutta. Avoin vuoropuhelu asiakkaiden, laitetoimittajien ja alan toimijoiden kanssa auttaa Finessiä toteuttamaan tarkoitustaan hiilineutraaliuden edistäjänä nyt ja tulevaisuudessa.

Finessin tehtävänä on energiankäytön tehostaminen teollisuudessa ja kiinteistöissä koko Suomessa. Toimitamme ratkaisuja myös vientimarkkinoille. Kehittämällä tuotteita, palveluita ja toimintatapoja Finess on jo vuosikymmenen ajan varmistanut osaltaan asiakkaidensa energiainvestointien onnistumisen ja ympäristötavoitteiden toteutumisen.

Finess Logo Energy Saving Solution Jpg