Finessin Antti Mattilalle Motiva-energiakatselmoijan pätevyys

Finessin Antti Mattilalle Motiva-energiakatselmoijan pätevyys

5.5.2020

Finess Energyn Antti Mattila on saanut Motiva-energiakatselmoijan pätevyyden. Se antaa oikeuden suorittaa Motiva-energiakatselmuksia, joissa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti kohteen energiankäyttöä, esitetään virallisia laskelmia energiankulutuksesta ja annetaan ehdotuksia energiankäytön tehostamiseksi. Motiva-katselmoinnit noudattavat vakioituja laskenta- ja raportointimalleja ja tuottavat luotettavaa dataa toimenpiteitä varten.

Motiva-energiakatselmoijan pätevyys edellyttää Motivan koulutuksen suorittamista. Antti Matila osallistui etä- ja lähiopiskeluna toteutettuun koulutukseen syksyllä ja valmistui joulukuussa 2019. Katselmoinnit ja koulutussisältö on jaettu sähkö- ja LVI-järjestelmien arviointeihin. Mattila suuntautui LVI-puoleen.

– Koulutus oli kattava. Alussa syvennyttiin perusteisiin, jotka myös tentittiin. Lopputentissä oli skenaarioita, joista piti tehdä energiankulutuslaskemia sekä tehostamisehdotuksia oikeiden katselmointien tapaan, Mattila kertoo.

Mattila pitää koulutuksen yhtenä hyötynä verkostoitumista. Koulutukseen osallistui ja pätevyyden sai noin 40 asiantuntijaa. Energiakatselmoijat kokoontuvat vuosittain katselmoijatilaisuuteen, jossa myös on mahdollisuus luoda kontakteja.

Finess Antti Mattila

Antti Mattila on Finess Energyn toinen Motiva-energiakatselmoija. Toimitusjohtaja Juha-Pekka Paavola sai pätevyyden vuonna 2008 ja myös hän suuntautui LVI-järjestelmiin.

Suomessa tehdään kahdenlaisia Motiva-energiakatselmuksia, joita pätevöitynyt katselmoija on oikeutettu suorittamaan: Pk-yrityksille ja kunnille katselmukset ovat vapaaehtoisia, ja niihin saa Työ- ja elinkeinoministeriön tukea, mikäli katselmus on toteutettu mallien ja ohjeiden mukaisesti. Suuryritykset ovat energiatehokkuuslain perusteella velvollisia tekemään energiakatselmuksen neljän vuoden välein. Niille ei myönnetä tukea.

Energiakatselmuksissa analysoidaan kohteen energiankäyttöä kokonaisvaltaisesti, selvitetään energiansäästöpotentiaalia ja ehdotetaan toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi. Vakioidut laskenta- ja raportointimallit tuottavat vertailukelpoista ja luotettavaa tietoa, jonka avulla katselmointikohteiden energiankäytössä voidaan saavuttaa laskettuja tehostamisarvoja.

– Asiakkaamme hyötyvät siitä, että teemme laskelmat Motivan hyväksymien mallien ja kulutusarvioiden pohjalta. Asiakkaat voivat luottaa siihen, että luvut pitävät paikkansa ja asiakas saavuttaa vuositasolla laskelmien mukaiset säästöt, Mattila sanoo.

Asiakkaiden näkökulmasta Motiva-toimintatavoista on myös se hyöty, että Finess Energyn prosessit tehostuvat. Standardit toiminta-, laskelma- ja raportointimallit kehittävät Finessin sisäistä toimintaa. Projektien avaukset, tarjousten teko ja suunnittelu tulevat virtaviivaisemmiksi, kun käytetään vakioita menetelmiä.

Finess Logo Energy Saving Solution Jpg

Finess Energy Oy on suomalainen energiatehokkuuden ja energiaratkaisujen asiantuntija. Yritys palvelee energiankäytön tehostamisen tarpeissa: se tekee energiakatselmuksia ja kehityssuunnitelmia, suunnittelee ja toimittaa laiteratkaisuja ja järjestelmiä sekä vastaa järjestelmien asennuksesta ja käyttöönotosta sekä huollosta ja kunnossapidosta. Lisäksi yritys tukee energiainvestointien toteutumista tarjoamalla Säästö-Leasing-rahoitusta.

Mitä hyötyä energiakatselmoinnista olisi teidän yrityksellenne? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin otetaan selvää! Tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Antti Mattila
puh. 040 723 4774
antti.mattila@finess.fi

    * Pakollinen