Finess yrityksenä

Finess yrityksenä

Tarkoitus

Finess Energyn tarkoitus yrityksenä on energiankäytön tehostaminen teollisuudessa ja kiinteistöissä koko Suomessa. Kehittämällä energiatehokkuutta parantavia laitteita, järjestelmiä, asiantuntijapalveluita ja toimintatapoja varmistamme osaltamme asiakkaidemme energiainvestointien onnistumisen ja ympäristötavoitteiden täyttymisen.

Arvot

Vaikuttavuus – Realismi – Suoraselkäisyys – Rohkeus

Finessin arvo yrityksenä pohjautuu sen ihmisten osaamiseen, kokemuksiin ja ajatteluun. Ihmisten kautta arvot ohjaavat toimintaa ja tekevät yrityksestä arvojen mukaisen.

Vaikuttavuus

Olemme monipuolinen järjestelmätoimittaja ja asiantuntemuksemme näkyy niin suunnittelussa kuin asennustyömaalla. Tutkimalla energiavirtoja kokonaisuutena löydämme energiansäästöä ja uusiutuvia energialähteitä myös kohdista, joita muut eivät ehkä tunnista. Pienentämällä primäärienergian kulutusta ja fossiilisten energialähteiden osuutta viemme teollisuutta ja kiinteistöjä Suomessa hanke hankkeelta kohti hiilineutraaliutta. 

Realismi

Suunnittelemme tarpeenmukaisia ja realistisia järjestelmiä. Otamme suunnittelussa huomioon teollisuuden ja kiinteistöjen käyttöolosuhteet sekä tilojen ja laitteiden realiteetit. Valintamme perustuvat aina kannattavuus- ja hyötysuhdelaskelmiin ja tuottavat luvatut hyödyt. Tuloksena asiakkaamme saavat järkevät ja pitävät työkalut energiainvestointien optimointiin sekä energiankulutuksen minimointiin pitkällä aikavälillä.

Suoraselkäisyys

Palvelumme ydin on luottamus ja avoin viestintä asiakkaidemme kanssa. Tunnemme asiakkaamme ja sen ansiosta pystymme ratkaisemaan heidän tarpeitaan proaktiivisesti ja reagoimaan nopeasti. Perustamme valintamme aina laskelmiin ja kannamme vastuumme alusta loppuun. Olemalla luottamuksen arvoinen voimme kohdata asiakkaamme aina selkä suorana ja pystypäin.

Rohkeus

Toteutamme rohkeasti ratkaisuja, jotka vievät energiatehokkuuden askeleen pidemmälle. Hyödyntämällä laaja-alaista osaamisestamme ja edistyksellisiä teknologioita pystymme parantamaan energiatehokkuutta, käytettävyyttä ja usein myös prosesseja. Rohkeus tehdä oivaltavia ratkaisuja perustuu myös onnistuneiden hankkeiden tuomaan varmuuteen ja asiakkaiden luottamukseen.

Tunnusluvut

Finess Energy tunnusluvut