Energiakatselmukset

Energiakatselmukset

Energiakatselmointi on askel kohti energiankäytön tehostamista ja ympäristötavoitteita. Katselmoinnissa arvioidaan yrityksen energiankäyttöä ja tehdään ehdotuksia parannustoimenpiteistä.

Työntekijöillämme on Motivan energiakatselmoijan pätevyydet, jotka oikeuttavat suorittamaan pk-yritysten tuettuja ja suuryritysten pakollisia, ei-tuettuja energiakatselmointeja.

Energiankulutuksen (sähkö, lämpö, vesi) kokonaisvaltainen, mittauksiin perustuva analysointi mahdollistaa parhaiden säästöratkaisujen löytymisen. Energiatehokkuuden optimointi on tärkeää myös siksi, että eri laitteisiin voidaan tehdä oikeanlaiset investoinnit. Säästökohteita löytyy usein kulutuksen jokaiselta osa-alueelta, ja monet tehostamistoimenpiteet ovat nopeita ja edullisia toteuttaa. Energiakatselmointi on kätevä tapa saada kokonaiskuva energiankäytöstä ja säästöpotentiaalista.

Mikä on energiakatselmus?

 • Motivan mallin mukainen energiakatselmus
 • Kokonaisvaltainen, mittauksiin perustuva analyysi
 • Antaa raportin kulutuksen jakautumisesta, merkittävimmistä säästömahdollisuuksista ja kannattavista toimenpiteistä takaisinmaksuaikoineen
 • Soveltuu yli 10 000 rm³ kiinteistöille ja energiakustannuksiltaan yli 35 000 €/a teollisuuskohteille
 • Sisältää: aloituskokouksen, mittauskäynnin ja haastattelut, kirjallisen raportin ja tulosten esittelykokouksen
 • Energiakatselmoinnin kulut ovat energiatukikelpoisia (tuen hakeminen sisältyy toimitukseen)

Uutta: Täsmäkatselmukset

Teollisuuden yritykset ja kunnat voivat nyt hakea energiatukia täysin uudentyyppiseen energiakatselmukseen. Täsmäkatselmuksen tarkoituksena on kartoittaa asiakkaalle kannattavimmat tavat tehostaa energiankäyttöä vain tietyn osakokonaisuuden analysoinnilla. Täsmäkatselmuksen toteutukseen on saatavilla tukea 15.8.2022 saakka. Valtion tuen osuus on 40-50 prosenttia työhön hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Perinteisestä energiakatselmuksesta poiketen täsmäkatselmuksessa keskitytään esimerkiksi vain tietyn prosessin tai lämmityksen energiankäytön, energiansäästöpotentiaalin tai uusiutuvan energian osuuden kasvattamisen selvitystyöhön. Lisäksi raportoinnille toteutustavalle ei ole asetettu vaatimuksia, kuten muissa katselmusmuodoissa, vaan työn tilaaja ja katselmoija voivat yhdessä sopia niistä.

Toimitusjohtajamme Juha-Pekka Paavola  ja myynti-insinöörimme Antti Mattila ovat suorittaneet vaaditun täsmäkatselmuksen kurssin.

Mikä on täsmäkatselmus?

 • Täsmäkatselmus on energiakatselmus
 • Soveltuu kohteisiin, joissa halutaan keskittyä tiettyyn osa-alueeseen ja sen jo ehkä tunnistettuun potentiaaliin
 • Tukihakemuksia voi jättää 16.8-2021-15.8.2022
 • Soveltuu  yli 10 000 rm³ kiinteistöille ja energiakustannuksiltaan yli 40 000 €/a teollisuuskohteille
 • Ei vaatimuksia toteutus- tai raportointitavalle,- mallille tai sisällölle
 • Työkustannukset pienemmät kuin perinteisessä energiakatselmoinnissa
Lue lisää
Energiakatselmoijat tekemässä energiakatselmuksia.
Motiva: Muut tiedotteet 2021

TEM: Uutta tukea pk-yrityksille, säätiöille ja seurakunnille energiatehokkuuden täsmäkatselmuksiin.

Antti on uusi energiakatselmoija.
Finess Energyn Antti Mattilalle Motiva-energiakatselmoijan pätevyys

Finess Energyn Antti Mattila on saanut Motiva-energiakatselmoijan pätevyyden. Se antaa oikeuden suorittaa virallisia Motiva-energiakatselmuksia. Antti on Juha-Pekka Paavolan ohella yrityksen toinen pätevöitynyt katselmoija.

Oletko kiinnostunut energiakatselmuksesta? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Antti Mattila
puh. 040 723 4774
antti.mattila@finess.fi

  * Pakollinen