Energiakatselmukset

Energiakatselmukset

Energiakatselmus on askel kohti energiankäytön tehostamista ja ympäristötavoitteita. Katselmoinnissa arvioidaan yrityksen energiankäyttöä ja tehdään ehdotuksia parannustoimenpiteistä.

Työntekijöillämme on Motivan energiakatselmoijan pätevyydet, jotka oikeuttavat suorittamaan pk-yritysten tuettuja ja suuryritysten pakollisia, ei-tuettuja energiakatselmointeja.

Energiankulutuksen (sähkö, lämpö, vesi) kokonaisvaltainen ja mittauksiin perustuva analysointi mahdollistaa parhaiden säästöratkaisujen löytymisen. Säästökohteita löytyy usein kulutuksen jokaiselta osa-alueelta, ja monet tehostamistoimenpiteet ovat nopeita ja edullisia toteuttaa. Energiakatselmointi on kätevä tapa saada kokonaiskuva energiankäytöstä ja säästöpotentiaalista.

Mikä on energiakatselmus?

 • Motivan mallin mukainen energiakatselmus
 • Kokonaisvaltainen, mittauksiin perustuva analyysi
 • Antaa raportin kulutuksen jakautumisesta, merkittävimmistä säästömahdollisuuksista ja kannattavista toimenpiteistä takaisinmaksuaikoineen
 • Soveltuu yli 10 000 rm³ kiinteistöille ja energiakustannuksiltaan yli 35 000 €/a teollisuuskohteille
 • Sisältää: aloituskokouksen, mittauskäynnin ja haastattelut, kirjallisen raportin ja tulosten esittelykokouksen
 • Energiakatselmoinnin kulut ovat energiatukikelpoisia (tuen hakeminen sisältyy toimitukseen)

 Täsmäkatselmukset

Teollisuuden yritykset ja kunnat voivat nyt hakea energiatukia täysin uudentyyppiseen energiakatselmukseen. Täsmäkatselmuksen tarkoituksena on kartoittaa asiakkaalle kannattavimmat tavat tehostaa energiankäyttöä vain tietyn osakokonaisuuden analysoinnilla. Täsmäkatselmuksen toteutukseen on saatavilla tukea 31.12.2023 saakka. Valtion tuen osuus on 40-50 prosenttia työhön hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Perinteisestä energiakatselmuksesta poiketen täsmäkatselmuksessa keskitytään esimerkiksi vain tietyn prosessin tai lämmityksen energiankäytön, energiansäästöpotentiaalin tai uusiutuvan energian osuuden kasvattamisen selvitystyöhön. Lisäksi raportoinnin toteutustavalle ei ole asetettu vaatimuksia, kuten muissa katselmusmuodoissa, vaan työn tilaaja ja katselmoija voivat yhdessä sopia niistä.

Toimitusjohtajamme Juha-Pekka Paavola ja myynti-insinöörimme Henri Tuisku ovat suorittaneet vaaditun täsmäkatselmuksen kurssin.

Mikä on täsmäkatselmus?

 • Täsmäkatselmus on energiakatselmus
 • Soveltuu kohteisiin, joissa halutaan keskittyä tiettyyn osa-alueeseen ja sen jo ehkä tunnistettuun potentiaaliin
 • Tukihakemuksia voi jättää 31.12.2023 asti
 • Soveltuu  yli 10 000 rm³ kiinteistöille ja energiakustannuksiltaan yli 40 000 €/a teollisuuskohteille
 • Ei vaatimuksia toteutus- tai raportointitavalle,- mallille tai sisällölle
 • Työkustannukset pienemmät kuin perinteisessä energiakatselmoinnissa

Oletko kiinnostunut energiakatselmuksesta? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 187 3114
henri.tuisku@finess.fi

  * Pakollinen