Energiakatselmukset

Energiakatselmukset

Energiakatselmointi on askel kohti energiankäytön tehostamista ja ympäristötavoitteita. Katselmoinnissa arvioidaan yrityksen energiankäyttöä ja tehdään ehdotuksia parannustoimenpiteistä.

Työntekijöillämme on Motivan energiakatselmoijan pätevyydet, jotka oikeuttavat suorittamaan pk-yritysten tuettuja ja suuryritysten pakollisia, ei-tuettuja energiakatselmointeja.

Energiankulutuksen (sähkö, lämpö, vesi) kokonaisvaltainen, mittauksiin perustuva analysointi mahdollistaa parhaiden säästöratkaisujen löytymisen. Energiatehokkuuden optimointi on tärkeää myös siksi, että eri laitteisiin voidaan tehdä oikeanlaiset investoinnit. Säästökohteita löytyy usein kulutuksen jokaiselta osa-alueelta, ja monet tehostamistoimenpiteet ovat nopeita ja edullisia toteuttaa. Energiakatselmointi on kätevä tapa saada kokonaiskuva energiankäytöstä ja säästöpotentiaalista.

Mikä on energiakatselmus?

  • Motivan mallin mukainen energiakatselmus
  • Kokonaisvaltainen, mittauksiin perustuva analyysi
  • Antaa raportin kulutuksen jakautumisesta, merkittävimmistä säästömahdollisuuksista ja kannattavista toimenpiteistä takaisinmaksuaikoineen
  • Soveltuu yli 10 000 rm³ kiinteistöille ja energiakustannuksiltaan yli 35 000 €/a teollisuuskohteille
  • Sisältää: aloituskokouksen, mittauskäynnin ja haastattelut, kirjallisen raportin ja tulosten esittelykokouksen
  • Energiakatselmoinnin kulut ovat energiatukikelpoisia (tuen hakeminen sisältyy toimitukseen)
Ihmiset | 5.5.2020

Finess Energyn Antti Mattilalle
Motiva-energiakatselmoijan pätevyys

Finess Energyn Antti Mattila on saanut Motiva-energiakatselmoijan pätevyyden. Se antaa oikeuden suorittaa virallisia Motiva-energiakatselmuksia. Antti on Juha-Pekka Paavolan ohella yrityksen toinen pätevöitynyt katselmoija.

Oletko kiinnostunut energiakatselmuksesta? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Antti Mattila
puh. 040 723 4774
antti.mattila@finess.fi

    * Pakollinen