Prosessin lämmöntalteenotto

Prosessin lämmöntalteenotto

Teollisuuden prosesseissa syntyy paljon lämpöenergiaa, jota voidaan saada hyötykäyttöön lämmöntalteenoton avulla. Lämmöntalteenoton ansiosta teollisuuslaitoksen energiatehokkuus kasvaa ja jopa koko prosessin suorituskyky ja laatu paranevat. Hukkalämmön uusiokäyttö vähentää CO₂ -päästöjä, ja energiakustannukset alenevat ostoenergian tarpeen pienentyessä.

Kuumia hukkalämpöjä voidaan käyttää prosessissa tai kiinteistössä suoraan lämmitykseen tai esilämmitykseen. Lämpöpumpun avulla voidaan hyödyntää myös haaleammat lämpövirrat, jotka muuten jäisivät hyödyntämättä.

Lämpöpumppuun kytkettyyn LTO-järjestelmään voidaan yhdistää useita lämmönlähteitä, ja lisäksi lämpöä voidaan ottaa vaikka ulkoilmasta/vesistöstä. Siten yhdellä järjestelmällä voidaan tehostaa huomattavasti tuotantolaitoksen energiatehokkuutta.

Joissain tapauksissa hukkalämpöä syntyy eri aikaan, kuin sitä saadaan hyödynnettyä kiinteistössä tai prosessissa. Tästä syystä suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon energiavirtojen synkronointi, varastointi ja automatiikan hyödyntäminen optimaalisen ratkaisun aikaansaamiseksi.

Toteutamme prosessin LTO- ja lämpöpumppujärjestelmät eri toimialoille avaimet käteen -kokonaistoimituksina. Toimitukseen sisältyvät järjestelmän suunnittelu, hankinnat, asennukset, käyttöönotto ja ylläpito, eli asiakas saa kaiken tarvittavan projektin läpiviemiseksi yhdeltä kokonaisvastuulliselta toimijalta.

Lämmöntalteenoton potentiaalisia lämmönlähteitä

 • Prosessin jäähdytysvesi
 • Poistoilma/-kaasu (kuivausprosessit, uunit)
 • Savukaasupesurit
 • Hönkähöyry
 • Prosessiliuos
 • Jätevesi
 • Savukaasu (esim. höyrykattila)
 • Likaiset lauhteet
 • Kylmäprosessin lauhdelämpö
 • Paineilmakompressorin jäähdytys
Lämmöntalteenotto järjestelmä Pieksämäellä.

Tehokkaat prosessin lämmöntalteenoton ratkaisut eri toimialoille

Jäähdytysjärjestelmät teollisuuteen.
 • Elintarvike- ja panimoteollisuus
 • Muoviteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Paperi- ja selluteollisuus
 • Prosessiteollisuus
Jäähdytysjärjestelmät kiinteistöille.
 • Teollisuuspesulat
 • Sairaalat
 • Kylpylät ja uimahallit
 • Jätevedenpuhdistamot
 • Suuret kiinteistökohteet

Lämmöntalteenottoratkaisut avaimet käteen -palveluna

 • Tehokasta lämmöntalteenottoa ilmaan, veteen tai prosessiliuokseen/-nesteeseen
 • Laitteet valitaan ja mitoitetaan aina asiakkaan ja prosessin vaatimukset huomioiden
 • Suunnittelu, projektinjohto, asennukset, käyttöönotto ja ylläpito yhdeltä toimittajalta
 • Modulaarinen rakenne mahdollistaa asennukset myös ahtaisiin tiloihin
 • Etävalvonta- ja etäohjauspalvelut optiona
Lämmöntalteenotto ratkaisut eri aloille.

Lämpöpumpulla voidaan hyödyntää myös matalalämpöisiä lämmönlähteitä

Lämpöpumpun avulla voidaan hyödyntää matalalämpöisiä lämmönlähteitä ja tehostaa jo olemassa olevaa lämmöntalteenottoa. Vanhat vedenjäähdytyskoneet voidaan korvata lämpöpumpulla, jonka ansiosta kylmäprosessissa syntyvä lauhdelämpö saadaan hyötykäyttöön. 

Valikoimaamme kuuluvat laajan teho- ja lämpötila-alueen lämpöpumput moniin erilaisin kohteisiin.

Prosessiautomaatio maksimoi tehokkuuden ja suorituskyvyn

Prosessiautomaatio mahdollistaa prosessin maksimaalisen energiatehokkuuden ja suorituskyvyn. Automatisointi onkin tärkeässä roolissa teollisuuden prosesseja ja niiden lämmöntalteenottojärjestelmiä suunniteltaessa. 

Automaation avulla järjestelmää voidaan myös säätää ja valvoa myös etänä. Lisäksi sen avulla voidaan laatia raportteja ja kerätä trendidataa.

Lämmöntalteenotto järjestelmä rehutehtaalle.
Referenssi

Rehutehtaan lämmöntalteenotto

Rehutehtaan lämmöntalteenotto toteutettiin laajasti lähtien tuotannon energiankäytöstä. Nyt tuotannon höyrylauhteiden hönkähöyrystä otetaan talteen lämpöä tehtaan LTO-verkostoon, ja sieltä lämpöä siirretään prosessien lämmitykseen sekä kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen.

Referenssi

Elintarvikelaitoksen pesuprosessin lämmöntalteenotto

Elintarvikelaitoksessa käytettävässä kiertopesujärjestelmässä pesuun kuluu jopa 2–3 tuntia päivässä. Pesuprosessi kuluttaa paljon vettä. Lämmöntalteenoton avulla lämpöenergia voidaan ottaa talteen ja hyödyntää toisaalla prosessissa. Automaation avulla LTO-toiminto saadaan toimimaan tarpeenmukaisesti ja optimaalisen tehokkaasti.

Lämmöntalteenoton parantaminen rehutehtaassa.
Referenssi:

Elintarviketeollisuuden prosessin parantaminen lämmöntalteenoton avulla

Elintarviketehtaassa on pystytty lyhentämään prosessin läpimenoaikaa ja parantamaan prosessin laatua merkittävästi lisäämällä kalansavustusuuniin    lämmöntalteenotto. Tuloilman kuivattaminen jäähdyttämällä poistaa siitä vettä, ja samalla jäähdytykseen käytetyllä energialla lämmitetään kuivauksen jälkeen ilmaa. Näin prosessia voidaan pitää käynnissä hyvin pienellä energiamäärällä.

Ilmanjäähdytyksen ansiosta valmistusprosessin kuivausaikoja on pystytty lyhentämään jopa 30 prosenttia. Lisäksi koneellisesti hallittu tuloilma on aina samanlaista ja siten myös lopputuote on laadultaan aina samanlaista. Lämmöntalteenotto on näin myös laadunhallintatekijä.

Toisinaan, kuten tässä tapauksessa, prosessin tehostaminen ja laatutason nostaminen lämmöntalteenoton avulla ovat jopa energiansäästöäkin hyödyllisempi parannus.

Oletko kiinnostunut ratkaisuistamme teollisuuden prosessien lämmöntalteenottoon? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 1873 114
henri.tuisku@finess.fi

  * Pakollinen