Kattava lämmöntalteenottojärjestelmä tehostaa lemmikinruokatehtaan energiankäyttöä

Kattava lämmöntalteenottojärjestelmä tehostaa lemmikinruokatehtaan energiankäyttöä

Elokuussa 2020 valmistunut Premium Pet Food Suomi Oy:n uusi tehdas Liedossa on esimerkki energiatehokkuudesta. Lemmikinruokia valmistavaa yritystä ohjaa vastuullisuus, joka näkyi hankkeessa erityisenä laatuun ja energiatehokkuuteen panostamisena. Finess suunnitteli tehtaalle lämmöntalteenottojärjestelmän, sekä toimitti laitteita prosessien ja kiinteistön tarpeisiin.

Premium Pet Food Suomi Oy on vuonna 2013 perustettu lemmikinruokien ja -makupalojen kehittäjä ja sopimusvalmistaja, jonka tuotanto sijaitsee Turun kupeessa Liedossa. Yrityksen toimintaa ohjaa vastuullisuus ja rima on korkealla: lemmikinruokien raaka-aineet ovat täysin kotimaisia, tuotannon energiankäytössä painaa ympäristönäkökulma ja laatu on keskeinen tekijä.

Premium Pet Food Suomi käyttää tuotannossaan raaka-aineena vain parasta mahdollista eli kotimaista lihaa. Toimitusjohtaja Mikko Isomäki pitää suomalaista raaka-ainetta ylivertaisena ja korvaajan hakemista ulkomailta turhana: se ei toisi kustannussäästöjä eikä varsinkaan yltäisi riittävään laatuun.

– Me teemme suomalaisesta lihasta suomalaisia tuotteita, Isomäki sanoo.

 

Finessiltä lämmön talteenoton suunnittelu

Premium Pet Food Suomen rakennuttama uusi tuotantolaitos Tuulissuon teollisuusalueella Liedossa korvaa vanhan laitoksen. Uuden laitoksen suunnittelussa voitiin alusta alkaen ottaa huomioon myös energiatehokkuus sekä tuotantoprosessien että kiinteistön osalta. Prosessi- ja kiinteistötekniikan yhdistäminen on käytännössä usein haastavaa myös uudiskohteissa, jos energiatehokkuuteen koko laitoksen tasolla ei kiinnitetä huomioita.

– Projekti oli teknisesti erittäin mielenkiintoinen. Premium Pet Foodilla oli kunnianhimoiset tavoitteet energiankäytön tehostamiseksi, ja energiatehokkuus voitiin ottaa suunnittelussa huomioon yli perinteisen rajan prosessien ja kiinteistön välillä. Myös erilliset laitetoimitukset ja urakat saatiin hienosti sovitettua yhteen, kun päätöksenteko oli nopeaa ja tähtäsi hyvään kokonaisuuteen, Finess Energyn toimitusjohtaja Juha-Pekka Paavola kertoo.

Lämmöntalteenotto toteutettiin laajasti lähtien tuotannon energiankäytöstä: tuotannon höyrylauhteiden hönkähöyrystä otetaan talteen lämpöä tehtaan LTO-verkostoon, ja lämpöä verkosta siirretään prosessilämmityksiin sekä kiinteistön ja käyttöveden lämmitykseen.

Järjestelmään kuuluu myös lämpöpumppu, joka ottaa talteen ensisijaisesti jäähdytysprosessien lauhdelämpöä ja siirtää sitä kiinteistön sekä käyttöveden lämmitykseen. Sama lämpöpumppu hoitaa myös kiinteistön ilmanvaihdon jäähdytyksen. Kesällä, kun jäähdytystarve on suurin ja kiinteistön lämmitystä ei tarvita, lämpöpumpulla voidaan tuottaa lämpöä prosessilaitteille erittäin edullisesti. Lisäksi lämpöä otetaan talteen tehtaan paineilmakompressoreista samaan LTO-verkkoon.

– Myös prosessilaitteita on kytketty samaan LTO-verkkoon, ja ne tilanteesta riippuen joko käyttävät hyväkseen sieltä saatavaa lämpöenergiaa tai tuottavat sinne lämpöä. Esimerkiksi uudessa Finessin toimittamassa kuivausuunissa on uunin oman LTO-järjestelmän lisäksi tällainen kytkentä, kertoo Paavola.

Finessin kokonaisuuteen kuulumaton, mutta energiaekosysteemiin oleellisesti kuuluva osa on uuden tehtaan katolle asennettu aurinkosähkövoimala. Sen tuottama sähkö on uusiutuvaa ja vähentää ostoenergian tarvetta.

Myös tehtaan tarvitsema höyry on kestävällä pohjalla, kun Liedon Lämpö rakentaa naapuritontille biovoimalaitoksen.

Lämmöntalteenotto järjestelmä rehutehtaalle.
Finess huolto- ja ylläpitopalvelut
Finess Energy 041120 Netti (88)
Lisää aiheesta:
Finess Logo Energy Saving Solution Jpg

Finess Energy Oy on suomalainen energiatehokkuuden ja energiaratkaisujen asiantuntija. Yritys palvelee energiankäytön tehostamisen tarpeissa: se tekee energiakatselmuksia ja kehityssuunnitelmia, suunnittelee ja toimittaa laiteratkaisuja ja järjestelmiä sekä vastaa järjestelmien asennuksesta ja käyttöönotosta sekä huollosta ja kunnossapidosta. Lisäksi se tukee energiainvestointien toteutumista tarjoamalla Säästö-Leasing-rahoitusta.

Oletko kiinnostunut lämmöntalteenottojärjestelmistä? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 1873 114
henri.tuisku@finess.fi

    * Pakollinen