Lämmitysjärjestelmät

Lämmitysjärjestelmät

Kiinteistön ja käyttöveden lämmityksessä on mahdollista hyödyntää paljon nykyistä enemmän olemassa olevaa maksutonta ja uusiutuvaa energiaa. Lämmöntalteenottoratkaisujen avulla voidaan vähentää kiinteistön lämmitystarvetta tai kattaa lämmitys jopa kokonaan. Jäljelle jäävä lämmitystarve voidaan hoitaa esimerkiksi lämpöpumpun avulla. Toimitamme lämmitysjärjestelmät avaimet käteen -palveluna. 

Uusi kompressoritekniikka mahdollistaa kiinteistön lämmityksen pelkkää ilma-vesilämpöpumppua käyttäen ja hyvän hyötysuhteen saavuttamisen aina -20 °C ulkoilman lämpötilaan asti. Tätä kylmempiä olosuhteita silmällä pitäen kohteen lämmitysjärjestelmä varustetaan esimerkiksi sähkökattilalla, biokaasukattilalla tai kaukolämmöllä.

Uutta kohdetta suunniteltaessa on hyvä kartoittaa erilaiset LTO- ja lämpöpumppuvaihtoehdot, jotta vältytään osaoptimoiduilta ratkaisuilta ja hintavilta investoinneilta.

Ulkoilma on maksuton lämmönlähde lämmityksessä

Ulkoilman käyttö lämmitysratkaisuissa lämmönlähteenä on potentiaalista alueilla, joilla ei ole kovia pakkasia ja lämpötilaerot pysyvät kohtuullisina.

Ulkoilman lämpöä hyödyntävä lämmitysjärjestelmä toimii hyvin eteläisimmässä Suomessa ja länsirannikolla, missä pakkaset pysyvät kohtuullisina. Ulkoilma ei sovi lämmönlähteeksi kovilla pakkasilla. Esimerkiksi -25 °C:ssa suuri lämpötilaero estää hyvän hyötysuhteen ja on laitteistolle liian kuormittava.

Monitoimilämpöpumppu asennettuna katolle.

Ilmalämpö vs. maalämpö

Monitoimilämpöpumppu on yksinkertainen ja helppo lämmitysjärjestelmä. Se on esimerkiksi maalämpöä yksinkertaisempi ja edullisempi ratkaisu, joka ei vaadi kalliita kaivoja ja isoa tonttia tai putkituksia.

Lämmitysjärjestelmät avaimet käteen -palveluna

  • Tehokasta lämmitystä ilmaan, veteen tai prosessiliuokseen/-nesteeseen
  • Laitteet valitaan ja mitoitetaan aina asiakkaan ja prosessin tarpeet huomioiden.
  • Suunnittelu, asennukset, käyttöönotto ja ylläpito yhdeltä toimittajalta
Jäähdytysjärjestelmät avaimet käteen -palveluna.

 

 

Finessiltä myös teollisuuslämpöpumput

Valikoimaamme kuuluvat teollisuuslämpöpumput. Ne ovat järjestelmiä, joiden avulla on mahdollista toteuttaa sekä lämmitys että jäähdytys parhaalla vuosihyötysuhteella.

Teollisuuslämpöpumppu suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden ja prosessin mukaan. Lämpöpumpussa on monia hyviä ominaisuuksia, mm. modulaarinen rakenne, kyky hyödyntää matalan lämpötilatason energialähteitä sekä laaja laitevalikoima juuri kohteen tarpeiden mukaan. Toimitamme lämpöpumput avaimet käteen -kokonaisuuksina.

Saat lisätietoja teollisuuslämpöpumpuilla toteutettavasta energiatehokkaasta lämmityksestä ja jäähdytyksestä lataamalla esitteen tai olemalla yhteydessä asiantuntijoihimme.

Suoraselkäisiä ratkaisuja energiankäytön tehostamiseen

Suunnittelemme ja toteutamme lämmitysratkaisuja, jotka tuottavat parhaan mahdollisen hyötysuhteen ja energiatehokkuuden sekä kasvattavat uusiutuvan energian osuutta ympäristötavoitteiden mukaisesti. Käytämme suunnittelussa lähtökohtana käyttöolosuhteita ja tehostamme energiankäyttöä kokonaisen energiaekosysteemin näkökulmasta. Ratkaisumme ovat suoraselkäisiä ja realistisia, mutta hyödynnämme myös rohkeasti uusinta teknologiaa ja viemme energiahankkeet askelen pidemmälle.

Finessin muut energiatekniset järjestelmät

Oletko kiinnostunut lämmitysratkaisuistamme? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 187 3114
henri.tuisku@finess.fi

    * Pakollinen