Höyryntuotanto

Höyryntuotanto

Höyry on tehokas tapa siirtää suuria energiamääriä, ja siksi sitä käytetään hyvin laajasti teollisuudessa. Höyryntuotantoon käytetään höyrynkehittimiä ja höyrykattiloita. Höyrykattilat soveltuvat parhaiten kohteisiin, joissa höyrynkulutus on tasaista koko käyttöajan. Vastaavasti höyrynkehittimet soveltuvat erinomaisesti kohteisiin, joissa höyrynkulutus vaihtelee hyvin paljon tai höyryä tarvitaan vain lyhytaikaisesti johonkin prosessiin. 

Höyry voidaan tuottaa käyttäen sähkö-, kaasu tai öljytoimisia laitteistoja. Eri laitetyypeillä on omat vahvuutensa ja käyttökohteensa. Nykyaikaiset höyrynkehittimet tarjoavat hyvän mahdollisuuden hajautettuun kohdekohtaiseen höyryntuotantoon. Höyrynkehittimet ja -kattilat ovat painelaitteita, joten niitä hankittaessa tulee selvittää, onko kyseinen laite ilmoitettava tarkastuslaitoksen (Tukes) rekisteriin. Lisäksi tietyn teholuokan laitteistot vaativat erillisen käytönvalvojan. 

Meidän kauttamme saat höyrynkehittimet ja -kattilat kokonaistoimituksina (sisältäen mm. asennukset, höyryputkistot, vedenkäsittelyn ja varusteet) sekä yksittäisinä laitetoimituksina. Myös erilaiset konttiratkaisut kuuluvat valikoimaamme. Meiltä saat tarvittaessa myös painelaitteen käytönvalvonnan.

Höyryn laatu käyttökohteen mukaan

Tehdas-/laitoshöyry

Höyry, jota käytetään esim. lämmönsiirtimen tai keittokattilan vaipan lämmitykseen.

Suodatettu höyry

Höyry, joka menee suoraan tuotteeseen (elintarviketeollisuus). Höyrylaitteisto varustetaan 1–25 mikrometrin höyrysuodattimella.

Puhdas höyry
(clean steam)

Höyry, jota käytetään esimerkiksi sairaala-tarvikkeiden sterilointiin ja puhdashuoneisiin, elintarvike-alalla ja lääketeollisuudessa. Vedenkäsittely toteutetaan RO-laitteistolla.

Erittäin puhdas höyry
(pure steam)

Käytetään pääsääntöisesti vain lääketeollisuudessa.

Finessin ratkaisut höyryntuotantoon

Vedenkäsittely-
laitteistot
höyryntuotantoon

Höyrynkehitin ja höyrykattilat käyttävät vettä, jota tulee olla käsitelty siten, että veden laatu vastaa höyryjärjestelmän ja prosessin vaatimuksia. Toimitamme laitteistot vedenkäsittelyyn:

 • Vedenpehmentimet
 • Kattilakemikaalinannostelulaitteistot
 • Käänteisosmoosilaitteistot
 • Höyryn suodattimet

Sähkötoimiset höyrynkehittimet yleistyvät

Sähkötoimisten höyrynkehittimien kysyntä on kasvussa. Niillä on monia ylivoimatekijöitä, joiden ansiosta ne soveltuvat erinomaisesti nykyaikaisen teollisen rakentamisen ja käytön tarpeisiin:

 • Nykyisin sähkö on edullista suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin 
 • Sähkötoimisten laitteiden hyötysuhde on omaa luokkaansa, lähes 100 %
 • Kompakti laitteisto jossa vakiovarusteena mm. syöttövesisäiliö, -pumppu ja plc-ohjaus
 • Ei savukaasuja tai muita haittatekijöitä
 • Voidaan sijoittaa myös tuotantotiloihin
 • Ylläpidon ja huollon tarve on vähäinen
 • Käynnistys on nopeaa

Tutustu myös suurempiin sähkökäyttöisiin höyry- ja vesikattiloihin

Lindström Logo
Finess Lapivirtaushoyrykattila
Referenssi:

Läpivirtaushöyrynkehitin tehostaa pesuprosessia pesulassa

Lindströmin uuteen pesulaan tarvittiin höyryä rullapyyhkeiden pesua varten. Laitteistolle oli varattu rajallinen tila uudisrakennuksen konehuoneesta. Asiakkaan alkuperäinen ajatus oli hankkia kaksi höyrynkehitintä, mutta Finess suunnitteli kohteeseen yhden höyrynkehitinratkaisun, joka on tehokas, mutta kompakti. Toimitukseen sisältyivät myös höyryputkisto, lauhde- ja syöttövesisäiliö sekä kattilakemikaalien syöttö.

Puhdashöyryntuotanto

Monissa kohteissa höyrylle on asetettu tiukat laatuvaatimukset. Osa prosesseista edellyttää niin kutsuttua puhdashöyryä (clean steam), jonka puhtaustaso on korkea. Puhdashöyryä tarvitaan esimerkiksi sairaalatarvikkeiden sterilointiin ja puhdashuoneisiin, elintarvikealalla ja lääketeollisuudessa.

Energiatehokkaat järjestelmät

Suunnittelemme ja toteutamme puhdashöyrynkehittimiä ja järjestelmiä puhdashöyryntuotantoon. Suunnitteluprosessimme ja laitteemme vastaavat puhdashöyrylaitteistoja ja niiden suunnittelua koskevien standardien vaatimuksia.

Tarjontaamme kuuluvat myös järjestelmät jäteveden lämmöntalteenottoon, prosessin lämmöntalteenottoon, lämmitykseen, jäähdytykseen ja vedenkäsittelyyn.

Höyrynkehittimet asennettuna sairaalaan
Referenssi

Puhdashöyrynkehittimellä lisäkapasiteettia sairaalan välinehuoltoon

Oulun yliopistollisen sairaalan välinehuoltotalon puhdashöyryntuotantoon tarvittiin lisäkapasiteettia. Finess on jo aiemmin toimittanut kohteeseen höyrynkehittimiä. Uusi, edellisiä tehokkaampi puhdashöyrynkehitin toi välinehuoltoon tarvittavaa lisäkapasiteettia ja reserviä.

Oletko kiinnostunut järjestelmistämme höyryntuotantoon ja puhdashöyryntuotantoon? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Hannu Liimatainen
puh. 045 109 9070
hannu.liimatainen@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 187 3114
henri.tuisku@finess.fi

  * Pakollinen