Tiimi

Tiimi

Finess tiimi – yrityksemme on yhtä kuin meillä työskentelevät ihmiset. Toimintamme kestävän perustan muodostavat Finessin arvot: vaikuttavuus, realismi, suoraselkäisyys ja rohkeus. Teemme kaikkemme, että ne pääsevät toteutumaan tekemisissämme ja valinnoissamme joka päivä. 

Finessin tiimissä on vahva insinööriosaaminen, laaja-alainen käytännön kokemus energia-alan urakoista sekä aito halu minimoida energiaan liittyvät riskit. Nämä ominaisuudet tekevät meistä ainutlaatuisen järjestelmätoimittajan, joka edistää energiainvestointien onnistumista ja ympäristötavoitteiden täyttymistä yrityksissä.

Tervetuloa tutustumaan asiantuntijoihimme, jotka vievät meitä projekti projektilta kohti päämäärää — hiilineutraaliutta!

Finess Energy Juha-Pekka Paavola

Juha-Pekka Paavola

Juha-Pekka Paavola on Finess Energy Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja. Toimitusjohtajan tehtävien ohella hän tekee aktiivisesti työtä asiakasrajapinnassa myynnistä projektienhallintaan, asennusvalvontaan ja käyttöönottoon. Hänen päävastuullaan ovat myös Finessin tuotekehitys ja kumppanisuhteet.

Ennen yrityksen perustamista Juha-Pekka hankki käytännön kokemusta energia-alalta energianeuvojana ja myyntijohtajana. Kertyneet tiedot, taidot ja kontaktit olivat se ratkaiseva voima, joka rohkaisi ja sysäsi hänet yrittäjyyteen. Juha-Pekka opiskeli energiatekniikkaa Turussa ja valmistui insinööriksi vuonna 1994.

Juha-Pekka on Finess Energyn ensimmäinen pätevöitynyt Motiva-energiakatselmoija (2008) ja hänen erikoistumisalanaan on LVI-puoli. Pätevyys oikeuttaa suorittamaan pk-yritysten ja julkisen sektorin energiakatselmointeja.

Finess Energy Jouko Penttinen

Jouko Penttinen

Jouko Penttinen on Finess Energy Oy:n johtaja. Hänen vastuullaan on markkinointiin, rahoitukseen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Jouko on kulkenut Finessin matkassa alkumetreiltä asti

Jouko on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hänellä on vahva energiatekniikan osaaminen ja energia-alan tuntemus sekä laajat verkostot.

Jouko on työskennellyt kansainvälisissä yritys- ja kehittämistehtävissä Saksassa ja Ruotsissa. Hän on toiminut laajasti sekä suuryritysten että kasvuyritysten tuotannon, tuotekehityksen, markkinoinnin ja johtamisen tehtävissä. Hänelle on tuttu myös julkinen sektori, sillä hän on työskennellyt TEkESissä eri tehtävissä ja teknologiakeskuksen johtajana.

Finess Energy Juha Seppänen

Juha Seppänen

Juha Seppänen toimii Finessin projekti-insinöörinä ja osallistuu projekteihin monin tavoin niiden eri vaiheissa. Juha on koulutukseltaan insinööri (AMK) ja hänen osaaminensa painottuu energiatekniikan alaan. Finessin tiimissä hän on ollut mukana alkuvuodesta 2017 asti.

Ennen Finessille tuloaan Juhalle on kertynyt kokemusta erilaisista suorittavan tason töistä. Monipuolinen teorian ja käytännön ymmärrys tukee häntä myös nykyisissä työtehtävissä.

Juha on hakeutunut energia-alalle mielenkiinnosta sen haasteita ja mahdollisuuksia kohtaan. Teollisuuden energiansäästöratkaisut ovat keskeinen tapa edistää ympäristön hyvinvointia, ja hän pitää tärkeänä mahdollisuutta vaikuttaa siihen työnsä kautta.

Finess Energy Jarmo Salmio

Jarmo Salmio

Jarmo Salmio toimii Finessillä projekti-insinöörinä. Jarmo työskentelee käynnissä olevien projektien toteutuksen parissa. Finessin tiimissä Jarmo on ollut mukana joulukuusta 2022 saakka.

Koulutukseltaan Jarmo on energiatekniikan insinööri Turun Teknillisestä oppilaitoksesta. Hän on työskennellyt valmistumisestaan alkaen monipuolisesti erilaisissa työtehtävissä energian tuotannon ja jakelun parissa. Kokemusta on karttunut niin pienempien hallilämmittimien valmistuksesta ja markkinoinnista, kuin isojen voimalaitosten operoinnista, joissa mukana on ollut myös sähköntuotanto höyryturbiineilla ja generaattoreilla. Kokemusta löytyy myös kaukolämpöverkoista.

Työtehtävien vaihtuessa on pitänyt nopeastikin oppia uusia asioita ja toimintatapoja. Pitkä työkokemus näkyy Jarmon työskentelyssä vahvana energiatekniikan osaamisena sekä toimintaympäristön tuntemuksena. 

Finess Energy Aulis Paavola

Aulis Paavola

Aulis Paavola toimii Finessillä projekti-insinöörinä. Hänen päävastuinaan ovat projektien johto ja muut projekteihin liittyvät työtehtävät. 

Työurallaan Aulis on vastannut rakennusautomaatioprojektien toteutuksesta, huollosta sekä myynnistä useammalle järjestelmätoimittajalle. Näissä tehtävissä talotekniikka on tullut hänelle tutuksi. Lisäksi hänellä on monien vuosien kokemus teollisuusautomaatiotuotteista, käyttöönoton tehtävistä sekä kiinteistötekniikasta ja teollisuuden prosesseista ja laitteista.

Auliksella on energiaraportin laatijan pätevyys. Koulutukseltaan hän on mittaus- ja säätöteknikko Jyväskylän teknillisestä oppilaitoksesta. Sitä ennen hän opiskeli Instrumenttiasentajaksi Kauhajoen ammattikoulussa.

Antti Rouhu_Finess Energy Oy

Antti Rouhu

Antti Rouhu työskentelee Finessillä projektipäällikkönä sekä myynnin tehtävissä. Finessillä Antti on aloittanut loppuvuodesta 2023.

Antti on kesällä 2023 valmistunut energiatekniikan diplomi-insinööri (DI). Osaamisalan keskiössä koulutuksessa on ollut eritysesti voimalaitos- ja lämpötekniikka, energiatalous sekä teollisuuden prosessit. Osaamista löytyy lisäksi muun muassa tuotantotalouden, sähköautomaation ja ohjelmoinnin osa-alueilta.

Aiempaa työkokemusta Antilla on kertynyt tutkimus- ja kehitystyön parissa sekä moninaisesti erilaisissa teollisuuden, logistiikan ja asiakaspalvelun suorittavissa tehtävissä. Energia-alalla hän näkee keskeisenä erityisesti vähäpäästöiset ratkaisut sekä tuotantomuodot, jotka kykenevät luotettavaan ja vakaaseen toimintaan.

Finess Energy Henri Tuisku

Henri Tuisku

Henri Tuisku toimii Finessillä myynti-insinöörinä. Henri aloitti tehtävänsä syksyllä 2021. Päävastuunaan hänellä on Finessin tuotteiden ja palveluiden myynti asiakkaille.

Henrillä on aiempaa työkokemusta suunnittelu- ja projektityötehtävistä. Hän on työskennellyt teollisuudessa myös vastuuhenkilönä kunnossapidon ja huollon tehtävissä. Monenlaisten prosessien hahmottaminen on ollut avainasemassa Henrin työuralla.

Henri on koulutukseltaan energiatekniikan diplomi-insinööri (DI). Hänellä on vahva osaaminen energiantuotannosta ja sekundäärienergioiden hyödyntämisestä. Henri sai loppuvuodesta 2021 Motiva-energiakatselmoijan pätevyyden.

Finess Energy Hannu Liimatainen

Hannu Liimatainen

Hannu Liimatainen toimii Finessillä myynti-insinöörinä. Myynnissä Hannun vastuualueena ovat kattilat ja erityisesti sähkökäyttöiset vastus- ja elektrodikattilat. Finessin tiimissä Hannu aloitti alkuvuodesta 2022.

Hannulla on vahva osaaminen myyntityöstä, sillä ennen Finessille siirtymistä Hannu on työskennellyt myyntitehtävissä 15-vuoden ajan. Lisäksi Hannulla on kokemusta koneautomaatiosuunnittelusta ja sähköaseman relesuojauksesta sekä kokonaisvaltaisesta projektien hoitamisesta projektipäällikön sekä projektiosaston vetäjän työtehtävissä.

Koulutukseltaan Hannu on sähkövoimatekniikan insinööri Helsingin teknillisestä oppilaitoksesta.

Finess Energy Matias Teinilä

Matias Teinilä

Matias Teinilä toimii Finessillä suunnittelijana. Tehtävässään Matias avustaa myyntiä laatimalla teknisiä piirustuksia sekä osallistuu laitevalintoihin ja -hankintoihin. Projektien päätteeksi Matias tekee myös järjestelmän dokumentaatiota.

Matias on keväällä 2021 valmistunut energia- ja ympäristötekniikan insinööri (AMK). Opintojen aikana Matias on kerryttänyt kokemusta erilaisten harjoittelujen myötä telahuollosta ja kunnossapidosta, kaukolämpöasentaja -harjoittelijana toimimisesta sekä laitesunnittelijana toimimisesta.

Ennen Finessille siirtymistä Matias on kehittänyt osaamistaan työskennellessään kaukolämpöinsinöörinä. Finessin tiimissä Matias on työskennellyt alkuvuodesta 2023 alkaen. 

Finess Energy Karoliina Matilainen

Karoliina Matilainen

Karoliina Matilainen toimii Finessillä markkinointi- ja viestintävastaavana sekä henkilöstövastaavana. Tehtävässään Karoliina vastaa yrityksen markkinointi-, viestintä- ja henkilöstötoimenpiteistä ja toimii myynnin tukena. 

Karoliina on keväällä 2021 valmistunut kauppatieteiden maisteri (KTM). Pääaineena hän on opiskellut markkinointia ja sivuaineena laskentatoimea sekä kansainvälistä liiketoimintaa. Markkinoinnissa erityisesti sytyttävät innovatiivisuus ja visuaalisuus sekä tehtävien monipuolisuus ja jatkuva kehittymisen mahdollisuus.

Aiempaa työkokemusta Karoliinalla on markkinoinnin lisäksi monipuolisista myynti- ja esihenkilötehtävistä. Finessillä työskentelyn Karoliina on aloittanut alkuvuodesta 2023.