Tiimi

Tiimi

Yrityksemme on yhtä kuin meillä työskentelevät ihmiset. Toimintamme kestävän perustan muodostavat Finessin arvot: vaikuttavuus, realismi, suoraselkäisyys ja rohkeus. Teemme kaikkemme, että ne pääsevät toteutumaan tekemisissämme ja valinnoissamme joka päivä. 

Meillä on vahva insinööriosaaminen, laaja-alainen käytännön kokemus energia-alan urakoista sekä aito halu minimoida energiaan liittyvät riskit. Nämä ominaisuudet tekevät meistä ainutlaatuisen järjestelmätoimittajan, joka edistävää energiainvestointien onnistumista ja ympäristötavoitteiden täyttymistä yrityksissä.

Tervetuloa tutustumaan  asiantuntijoihimme, jotka vievät meitä projekti projektilta kohti päämäärää — hiilineuraaliutta!

Finess Juha Pekka Paavola

Juha-Pekka Paavola

Juha-Pekka Paavola on Finess Energy Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja. Toimitusjohtajan tehtävien ohella hän tekee aktiivisesti työtä asiakasrajapinnassa myynnistä projektienhallintaan, asennusvalvontaan ja käyttöönottoon. Hänen päävastuullaan ovat myös Finessin tuotekehitys ja kumppanisuhteet.

Ennen yrityksen perustamista Juha-Pekka hankki käytännön kokemusta energia-alalta energianeuvojana ja myyntijohtajana. Kertyneet tiedot, taidot ja kontaktit olivat se ratkaiseva voima, joka rohkaisi ja sysäsi hänet yrittäjyyteen.

Juha-Pekka opiskeli energiatekniikkaa Turussa ja valmistui insinööriksi vuonna 1994.

Juha-Pekka on Finess Energyn ensimmäinen pätevöitynyt Motiva-energiakatselmoija (2008) ja hänen erikoistumisalanaan on LVI-puoli. Pätevyys oikeuttaa suorittamaan pk-yritysten ja julkisen sektorin energiakatselmointeja.

Finess Jouko Penttinen

Jouko Penttinen

Jouko Penttinen on Finess Energy Oy:n johtaja, jonka päävastuualueena on biokaasuliiketoiminta. Lisäksi hänen vastuullaan on markkinointiin, rahoitukseen ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä tehtäviä. Jouko on kulkenut Finessin matkassa alkumetreiltä asti

Jouko on koulutukseltaan diplomi-insinööri. Hänellä on vahva energiatekniikan osaaminen ja energia-alan tuntemus sekä laajat verkostot.

Jouko on työskennellyt kansainvälisissä yritys- ja kehittämistehtävissä Saksassa ja Ruotsissa. Hän on toiminut laajasti sekä suuryritysten että kasvuyritysten tuotannon, tuotekehityksen, markkinoinnin ja johtamisen tehtävissä. Hänelle on tuttu myös julkinen sektori, sillä hän on työskennellyt TEkESissä eri tehtävissä ja teknologiakeskuksen johtajana.

Finess Juha Seppanen

Juha Seppänen

Juha Seppänen toimii Finessin projekti-insinöörinä ja osallistuu projekteihin monin tavoin niiden eri vaiheissa. Juha on koulutukseltaan insinööri (AMK) ja hänen osaaminensa painottuu energiatekniikan alaan. Finessin tiimissä hän on ollut mukana alkuvuodesta 2017 asti.

Tarjousvaiheessa Juha toimii myynnin tukena muun muassa laatimalla teknisiä piirustuksia. Projektin käynnistyttyä suunnitteluvaiheessa hänen käsissään syntyy teknisiä piirustuksia ja laskelmia, ja lisäksi hän osallistuu laitevalintoihin ja -hankintoihin.

Toteutusvaiheessa Juha usein suunnittelee työmaahan liittyviä järjestelyjä ja vastaa asennusvalvonnasta. Projektin päätteeksi hän vastaa vielä järjestelmän dokumentaation laatimisesta.

Projektityön lisäksi Juha osallistuu muun muassa tuotekehitykseen. Satunnaisesti kädet likaantuvat myös asennus- ja huoltotöiden parissa.

Ennen Finessille tuloaan Juhalle on kertynyt kokemusta erilaisista suorittavan tason töistä. Monipuolinen teorian ja käytännön ymmärrys tukee häntä myös nykyisissä työtehtävissä.

Juha on hakeutunut energia-alalle mielenkiinnosta sen haasteita ja mahdollisuuksia kohtaan. Teollisuuden energiansäästöratkaisut ovat keskeinen tapa edistää ympäristön hyvinvointia, ja hän pitää tärkeänä mahdollisuutta vaikuttaa siihen työnsä kautta.

Finess Anna Mari

Anna-Mari Saarinen

Anna-Mari Saarinen toimii Finessillä markkinoinnin ja myynnin parissa. Hän on koulutukseltaan liiketalouden tradenomi (amk) erikoistumisena markkinointi, myynti ja palveluliiketoiminta. Finessin tiimissä hän on ollut mukana helmikuusta 2021 asti.

Sosiaalinen media, uutiskirjeet ja kampanjat, esitteiden päivittäminen ja laatiminen sekä muiden markkinointivälineiden teko kuuluvat Anna-Marin työtehtäviin. Lisäksi hän vastaa markkinointisuunnitelmasta.

Ennen Finessille tuloaan Anna-Marille on kertynyt pari vuotta oman alan kokemusta erityisesti markkinointivälineiden teosta, tekstien kirjoittamisesta ja tapahtumien järjestämisestä.

Henri1

Henri Tuisku

Henri Tuisku toimii Finess Energy Oy:ssä myynti-insinöörinä. Henri aloitti tehtävänsä syksyllä 2021. Päävastuunaan hänellä on Finess Energy Oy:n tuotteiden ja palveluiden myynti asiakkaille.

Henrillä on aiempaa työkokemusta suunnittelu- ja projektityötehtävistä. Hän on työskennellyt teollisuudessa myös vastuuhenkilönä kunnossapidon ja huollon tehtävissä. Monenlaisten prosessien hahmottaminen on ollut avainasemassa Henrin työuralla.

Henri on koulutukseltaan energiatekniikan diplomi-insinööri. Hänellä on vahva osaaminen energiantuotannosta ja sekundäärienergioiden hyödyntämisestä.

Henri sai loppuvuodesta 2021 Motiva-energiakatselmoijan pätevyyden.

20220112 152538111

Aulis Paavola

Aulis Paavola toimii Finessillä myynti-insinöörinä. Hänen päävastuunaan kuuluu Finessin tuotteiden ja palveluiden myynti potentiaalisille asiakkaille. Hänellä on monipuolisesti kokemusta myynnin saralta esimerkiksi teollisuusautomaatiokomponenttien ja -ratkaisujen myynnistä sekä B2B -myynnistä.

Työurallaan Aulis on vastannut rakennusautomaatioprojektien toteutuksesta, huollosta sekä myynnistä useammalle järjestelmätoimittajalle. Näissä tehtävissä talotekniikka on tullut hänelle tutuksi. Lisäksi hänellä on monien vuosien kokemus teollisuusautomaatiotuotteista, käyttöönoton tehtävistä sekä kiinteistötekniikasta ja teollisuuden prosesseista ja laitteista.

Auliksella on energiaraportin laatijan pätevyys. Koulutukseltaan hän on Mittaus- ja säätöteknikko Jyväskylän Teknillisestä Oppilaitoksesta. Sitä ennen hän opiskeli Instrumenttiasentajaksi Kauhajoen Ammattikoulussa.