Finessiltä kokonaisvaltaista projektijohtamista

Finessiltä kokonaisvaltaista projektijohtamista

3.11.2021

Juha Seppänen on toiminut Finessillä projekti-insinöörinä alkuvuodesta 2017 asti. Hänen työtehtäviinsä kuuluu teknisten piirustusten ja laskelmien laatiminen, ja hän osallistuu myös laitevalintoihin ja -hankintoihin. Työmaalla hän vastaa työmaavalvonnasta ja järjestelyistä. Projektien kokonaisvaltainen hallinta sekä laitteistojen ja järjestelmien toimitus avaimet käteen -kokonaisuuksina kuuluvat Finessin keskeisiin palveluihin.

 

Asiakkaan prosessit ensisijaisesti huomioiden

Vuosikymmenen kuluessa Finess on saanut asiakkaikseen isoja yrityksiä, jotka ovat halunneet jatkaa yhteistyötä uusien projektien merkeissä. Finess on toimittanut niille ja monille muille yrityksille energiatehokkuutta parantavia laitteita ja järjestelmiä asennuksineen avaimet käteen -palveluina.

– Tavoitteenamme on parantaa suomalaisten yritysten energiatehokkuutta kokonaisvaltaisesti niin, että asiakas voi jättää projektinhallinnan kokonaan meidän huoleksemme, Seppänen sanoo.

Finess huolehtii projektinhallinnasta ja työnjohdosta alusta loppuun saakka asiakkaan prosessit ensisijaisesti huomioiden. Palveluun sisältyvät laitehankinnoista ja -valinnoista huolehtiminen sekä suunnittelu ja teknisten piirustusten laatiminen kohteen mukaan. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluvat kustannusarviot ja aikataulutus.

Ensisijaisen tärkeää on, että Finessin tiimin työskentely aiheuttaa asiakkaalle mahdollisimman vähän häiriötä.

– Hoidamme projektit aina asiakkaan kanssa sovitun aikataulun mukaisesti ja teemme työt tiiviissä aikataulussa. Työaikamme joustavat sen mukaan, milloin prosessien sulkeminen sopii asiakkaalle parhaiten. Tarvittaessa hoidamme projektit pelkästään viikonloppuisin tai yöaikana, jos asiakkaan aikataulut sen parhaiten sallivat. Haluamme, että asiakkaan ei tarvitse murehtia työmaan aiheuttamasta häiriöstä eikä prosessiensa käyttökatkoista, Seppänen kertoo. 

Tiiviiden aikataulujen vuoksi työmaat ovat usein intensiivisiä, minkä vuoksi työntekijöiltäkin vaaditaan enemmän ja heitä myös pitää olla tarpeeksi.

 

Finessiltä kokonaisvaltaista projektinhallintaa

Finess hoitaa projektien eri osa-alueet kokonaisvaltaisesti aina suunnittelusta toimitukseen sekä laitteiden asennukseen ja käyttöönottoon. Palveluihin kuuluvat myös laitteiden huollot, ylläpito sekä etäohjaus ja -valvonta. Finess vastaa yksittäisten laiteasennusten ohella kokonaisten järjestelmien asennuksista erilaisiin toimintaympäristöihin, kuten teollisuuteen, kiinteistöihin, sairaaloihin ja jätevedenpuhdistamoihin.

– Asentamiimme laitteisiin ja järjestelmiin on saatavilla meiltä aina myös huolto- ja ylläpitopalvelut. Niiden tavoitteena on varmistaa laitteiston toimintakyky ja pidentää sen käyttöikää sekä minimoida asiakkaan prosessiin ja tuotantoon aiheutuvat häiriöt. Lisäksi ne parantavat tuotannon tehokkuutta ja säästävät kuluja, Seppänen kertoo.

Laitteistojen ja järjestelmien hallinta on helppoa ja nopeaa etävalvonnan avulla. Huolto löytää nopeasti vian tai häiriön lähteen ja voi alkaa korjaamaan sitä heti. Lisäksi se parantaa laitteiston käyttömukavuutta ja tehostaa työajan käyttöä.

Finess Logo Energy Saving Solution Jpg

Finess Energy Oy on suomalainen energiatehokkuuden ja energiaratkaisujen asiantuntija. Yritys palvelee energiankäytön tehostamisen tarpeissa: se tekee energiakatselmuksia ja kehityssuunnitelmia, suunnittelee ja toimittaa laiteratkaisuja ja järjestelmiä sekä vastaa järjestelmien asennuksesta ja käyttöönotosta sekä huollosta ja kunnossapidosta. Lisäksi yritys tukee energiainvestointien toteutumista tarjoamalla Säästö-Leasing-rahoitusta.

Muuta aiheeseen liittyvää:

Oletko kiinnostunut järjestelmistämme tai laitteista avaimet käteen -kokonaistoimituksena? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 1873 114
henri.tuisku@finess.fi

    * Pakollinen