Jäähdytysjärjestelmät

Jäähdytysjärjestelmät

Teollisuudessa tarvitaan hyvin paljon erilaista prosessijäähdytystä laajalla lämpötila-alueella. Samanaikaisesti kiinteistöjäähdytyksen rooli kasvaa lämpimien kausien lisääntyessä. Monesti vanhat jäähdytyslaitteet hukkaavat kylmäprosessissa syntyneen lauhdelämmön taivaan tuuliin. Lisäksi kyseisten laitteiden toiminnan tehokkuus on saattanut laskea vuosien saatossa, mikä taas lisää laitteen sähkönkulutusta ja kohteen energiatehottomuutta.    

Jäähdytysjärjestelmien suunnittelussa keskeinen tavoite on mahdollisimman korkea vuositason hyötysuhde. Suunnittelemme jäähdytysjärjestelmät asiakkaan tavoitteiden, olosuhteiden ja prosessin lähtökohdista tuottamaan jäähdytystä parhaalla vuosihyötysuhteella. Järjestelmissämme käytetään nykyaikaisia matalan GWP-arvon kylmäaineita. Laitteistojen modulaarinen rakenne mahdollistaa asennusvalmiit pakettiratkaisut (myös ahtaisiin tiloihin) laajalla 100–5000 kW:n jäähdytystehoalueella.

Jokaisessa jäähdytyskohteessa pyrimme löytämään ratkaisun, joka mahdollistaa kylmäprosessin aikana syntyneen lauhdelämmön uusiokäytön esimerkiksi kiinteistön tai prosessin lämmitykseen. Liittämällä mukaan lisäksi monitoimilämpöpumppu voidaan tuottaa kiinteistöön samanaikaisesti sekä jäähdytystä että lämmitystä. Siten yhdelle investoinnille saadaan suurempi hyöty ja käyttöaste.

Tehokkaat jäähdytysratkaisut eri toimialoille

Jäähdytysjärjestelmät teollisuuteen.

Prosessijäähdytys

 • Elintarviketeollisuus
 • Teollisuuspesulat
 • Muoviteollisuus
 • Kemianteollisuus
 • Prosessiteollisuus
Jäähdytysjärjestelmät kiinteistöille.

Kiinteistöjäähdytys

 • Teollisuus
 • Sairaalat
 • Kylpylät ja uimahallit
 • Jätevedenpuhdistamot
 • Tuotanto-, toimisto ja varastokiinteistöt

Jäähdytysjärjestelmät avaimet käteen -palveluna

 • Tehokasta jäähdytystä ilmaan, veteen, prosessiliuokseen/-nesteeseen
 • Laitteet valitaan ja mitoitetaan aina asiakkaan ja prosessin tarpeet huomioiden
 • Suunnittelu, asennukset, käyttöönotto ja ylläpito yhdeltä toimittajalta
 • Lauhdelämmön hyödyntävät ratkaisut tai vapaajäähdytys minimoivat ostoenergian tarpeen.
Jäähdytysjärjestelmät avaimet käteen -palveluna.

Ratkaisut lauhdelämmön hyötykäyttöön

 • Jäähdytysprosessissa syntyvä laudelämpö voidaan hyödyntää kiinteistöön, prosessiin tai jopa kaukolämpöverkkoon.
 • Vedenjäähdytyskone voidaan varustaa osittaisella tai 100 %:n lämmöntalteenotolla tai olemassa olevaan kylmäprosessiin voidaan lisätä erillinen lauhdelämpöpumppu.
Jäähdytysjärjestelmän suunnittelua.

Monitoimilämpöpumput

 • Monitoimilämpöpumpun avulla voidaan tuottaa samanaikaisesti jäähdytystä ja lämmitystä kiinteistön tai prosessin tarpeisiin.
 • Lisäksi voidaan hyödyntää ulkoilmaa lämmönlähteenä silloin, kun jäähdytykselle ei ole tarvetta.
Monitoimilämpöpumppu asennettuna katolle.
Ilma-vesilämpöpumppu asennettuna kohteeseen.
Referenssi

Toteutimme Liedon kunnantalolle lämpöpumpun, joka viilentää kiinteistössä kiertävää jäähdytysvettä, mistä syntyy myös lauhdelämpöä, jota nyt haluttiin uusiokäyttää. Syntynyt 67 °C:n lauhdelämpö pumpataan kaukolämpöverkkoon.

Finessin muut energiatekniset järjestelmät​

Finessin ratkaisut jäähdytykseen​

Toteutamme jäähdytysratkaisuja eri toimialoille. Suunnittelemme kokonaisuudet aina käyttöolosuhteiden ja olemassa olevien järjestelmien tarpeiden sekä mahdollisuuksien mukaan optimoiden hyötysuhteen, käyttöasteen ja energiankäytön.

Teollisuuden jäähdytysjärjestelmien energiankäyttöä voi tehostaa monin tavoin

Referenssi
20200429 134816
Tuloilmakone ja suljettu jäähdytyskierto parantavat rehulaitoksen prosessijäähdytyksen tehoa ja laatua

Finess ratkaisi rehutehtaan prosessijäähdytyksen haasteet asentamalla kohteeseen Mark-tuloilmakoneen, jossa on ilman esijäähdytys ja suodatus, sekä vettä säästävän suljetun jäähdytyskiertojärjestelmän.

Referenssi
Lieto Vjk 22
Lämpöpumppu tehostaa Liedon kunnantalon jäähdytystä

Liedon kunta edistää esimerkillisesti kiinteistöjensä energiatehokkuutta, uusiutuvan energian käyttöä ja kiertotaloutta. Kesällä 2020 uusittu kunnantalon jäähdytysjärjestelmä tuottaa jäähdytystä kiinteistöön ja lisäksi kaukolämpöä kuntalaisille. Jäähdytyslaitteiston lauhdelämpöä ei päästetä harakoille, vaan se siirretään lämpöpumpun avulla kaukolämpöverkkoon.

Oletko kiinnostunut jäähdytysjärjestelmistämme? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 1873 114
henri.tuisku@finess.fi

  * Pakollinen