Monitoimilämpöpumppu nostaa käyttöastetta ja kannattavuutta

Monitoimilämpöpumppu nostaa käyttöastetta ja kannattavuutta

14.3.2021

Lämpöpumppu on ympäristötavoitteiden kannalta kiitollinen laite, sillä se mahdollistaa hukkalämmön hyödyntämisen ja pienentää primäärienergian kulutusta teollisuudessa ja kiinteistöissä. Tiukentuvat ympäristövaatimukset ovat ajaneet kehittämään ns. monitoimilämpöpumppuja. Niillä minimoidaan energiahukka ja saavutetaan maksimaaliset vuotuiset käyttöasteet.

Olemme esitelleet toisessa artikkelissamme lämpöpumppujen käyttöä lämmitykseen ja jäähdytykseen sekä niiden moninaisia käyttökohteita. Painotimme, että lämpöpumppujen suunnittelu ja mitoitus tulee tehdä käyttöolosuhteiden ja prosessin lähtökohdista. Totesimme myös, että lämpöpumpun kannattavuuden sanelevat pitkälti lämmönlähteen ja lämpönielun lämpötilaero sekä korvattavan lämmön ja lämpöpumpun käyttöenergian hintaero.

Monitoimilämpöpumput vähentävät erillisten laitteiden tarvetta ja kasvattavat käyttöastetta merkittävästi.

Kannattavuuteen vaikuttaa merkittävästi myös käyttöaste. Perinteisesti kiinteistöissä ja teollisuudessa jokainen prosessi on ollut oma erillinen järjestelmänsä ja usein lämmitys ja jäähdytys on toteutettu erillisinä. Esimerkiksi jäähdytyskone on ollut käytössä vain kesäaikaan ja seisonut muuan ajan vuodesta käyttämättömänä.

Nykyajan monitoimilämpöpumpuilla voidaan hoitaa monenlaisia toimintoja. Monipuolisilla laitteilla voidaan tuottaa tehokkaasti sekä jäähdytystä että lämmitystä. Monitoimilämpöpumput vähentävät erillisten laitteiden tarvetta ja kasvattavat käyttöastetta merkittävästi.

Monitoimilämpöpumpulla voidaan maksimoida käyttöaste

Monitoimilämpöpumppu voi vastata sekä lämmityksestä että jäähdytyksestä ja joko yhtä aikaa tai erikseen. Jäähdytyksen hukkalämpö on saatavissa talteen halutussa lämpötilassa.  Yksi laite voi palvella useita prosesseja tai jopa koko laitosta. Monitoimilämpöpumppu voi käyttää monia eri lämmönlähteitä. Lämmönlähteenä voi olla esimerkiksi tuloilman jäähdytys, prosessin jätevesi tai ulkoilma. Laite osaa myös vaihtaa toimintatilaa automaattisesti kulloisenkin tarpeen mukaan.

– Nykyisillä laitteilla on mahdollista kasvattaa merkittävästi vuotuisten käyttötuntien määrää ja laitteen käyttöastetta, mikä parantaa entisestään investoinnin kannattavuutta, Finess Energy Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Paavola sanoo.

Ihanteellinen teollisuus- ja liikekiinteistöjen sekä julkisten ja asuinrakennusten lämmitykseen ja jäähdytykseen​

Monitoimilämpöpumppu sopii erinomaisesti hyvin erilaisiin kohteisiin. Se on ihanteellinen ratkaisu teollisuus- ja liikekiinteistöjen sekä asuin- ja julkisten rakennusten lämmitykseen ja jäähdytykseen. Käyttötapojen monipuolisuuden ja suuren käyttöasteen ansiosta monitoimilämpöpumpun avulla voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia energiatehokkuudessa.

Lämpöpumpun, varsinkin monitoimilaitteen käyttöönotto on keskeinen investointi hankkeissa, joilla tavoitellaan ympäristöohjelmien mukaisia energiansäästöjä. Monitoimilämpöpumppu on monella mittarilla mitattuna kannattava ratkaisu: se tehostaa uusiutuvan energian käyttöä, parantaa energiatehokkuutta sekä vähentää merkittävästi vuotuisia CO2-päästöjä ja kustannuksia. 

Asiantunteva suunnittelu maksimoi lämpöpumpun hyödyt

Lämpöpumppujen monipuolistuminen tuo uusia mahdollisuuksia tehostaa energiankäyttöä ja vähentää energianhukkaa. Osaavat asiantuntijat mitoittavat kuhunkin kohteeseen sopivan ratkaisun ja varmistavat, että investoinnilla saavutetaan suurin mahdollinen hyöty: alhaisimmat mahdolliset energia-, käyttö- ja ylläpitokustannukset ja ympäristövaikutukset sekä maksimaalinen hyötysuhde ja käyttöaste.

Finess Logo Energy Saving Solution Jpg

Finess Energy Oy on suomalainen energiatehokkuuden ja energiaratkaisujen asiantuntija. Yritys palvelee energiankäytön tehostamisen tarpeissa: se tekee energiakatselmuksia ja kehityssuunnitelmia, suunnittelee ja toimittaa laiteratkaisuja ja järjestelmiä sekä vastaa järjestelmien asennuksesta ja käyttöönotosta sekä huollosta ja kunnossapidosta. Lisäksi yritys tukee energiainvestointien toteutumista tarjoamalla Säästö-Leasing-rahoitusta.

Lisää aiheesta:
St F1000 Hp (2)
Lämpöpumpun suunnittelu käyttöolosuhteiden mukaan maksimoi hyötysuhteen ja investoinnin kannattavuuden

Lämpöpumpun suunnittelussa on syytä ottaa huomioon käyttöolosuhteet, kokonaishyötysuhde ja mahdollisuudet prosessin parantamiseen. Näin saavutetaan maksimaalinen vuotuinen käyttöaste ja kustannustehokkuus.

Lieto Vjk 22
Lämpöpumppu tehostaa Liedon kunnantalon jäähdytystä

Liedon kunta on esimerkillinen kiinteistöjen energiatehokkuudessa, uusiutuvan energian käytössä ja kiertotaloudessa. Uusittu kunnantalon jäähdytysjärjestelmä tuottaa jäähdytystä kiinteistöön ja kaukolämpöä kuntalaisille. Jäähdytyksen lauhdelämpö siirretään lämpöpumpun avulla kaukolämpöverkkoon.

Oletko kiinnostunut energiateknisistä ratkaisuistamme? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 1873 114
henri.tuisku@finess.fi

    * Pakollinen