Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto on ajallisesti täysin yhteensopiva lämmitystarpeen kanssa ja siksi sen toteuttaminen on yksinkertaista ja kannattavaa. Ilmanvaihdon LTO onkin ensisijaista toteuttaa aina, kun se on mahdollista. Kiinteistöissä uusissa ilmanvaihdon tulo- ja poistokojeissa on jo valmiina LTO-laitteet. Vanhempiin kohteisiin ne voidaan suunnitella erikseen.

Finessillä on tarvittava asiantuntemus ja valikoimassa sopivat laitteet ja ohjausautomaatio, joiden ansiosta pystymme suunnittelemaan ja toteuttamaan myös tehokkaita eriaikaisia järjestelmiä.

Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto vanhoihin kiinteistöihin ja uudiskohteisiin

Kiinteistön ilmanvaihdon toteutukseen vaikuttavat kiinteistön muut laitteet ja niiden sijoittelu sekä kiinteistöstä itsestään johtuvat rajoitukset. Uudiskohteiden suunnittelussa muuttujat voidaan ottaa huomioon ennalta. Sen sijaan vanhoissa kohteissa on ainakin osittain mukauduttava rajoitteisiin, joita olemassa olevat laitteet, järjestelmät ja rakenteet asettavat.

Ilmanvaihtoon voidaan liittää välillinen lämmöntalteenotto, joka voidaan toteuttaa esimerkiksi vesikiertoisena ja kytkeä hybridilämpöpumppuihin.

Jos kiinteistössä ei ole valmiina lämmöntalteenottoa tai jos siinä on vain poistoilmajärjestelmä, voidaan toteuttaa niin sanottu poistoilman lämmöntalteenotto. Siinä otetaan poistoilmasta talteen lämpöä ja käytetään se kiinteistön tai käyttöveden lämmitykseen.

Kun tarvitaan kokonaan uusi ilmanvaihtokone, kannattaa valita mahdollisimman tehokkaat lämmöntalteenottolaitteet ja integroidut lämpöpumppuratkaisut.

Symboli Ilmanvaihdon Lämmöntalteenotto 600px Png

Ilmanvaihdon lämmöntalteenottoon ja sisäilman kuivaamiseen voidaan käyttää lämpöpumppua.

Monipuolista energiaosaamista

Me suunnittelemme ja toimitamme energiatehokkaita laitteita sekä energiankäyttöä tehostavia järjestelmiä kiinteistöjen ilmanvaihdon lämmöntalteenoton ohella kiinteistöjen jäähdytykseen, lämmitykseen ja jäteveden lämmöntalteenottoon. Palvelemme kiinteistösektorin lisäksi myös monia muita toimialoja: teollisuus, jätevedenpuhdistamot, uimahallit ja kylpylät ja sairaalat.

Oletko kiinnostunut ratkaisuistamme kiinteistöjen ilmanvaihdon lämmöntalteenottoon? Ota yhteyttä asiantuntijoihimme tai täytä lomake, niin me otamme yhteyttä sinuun:

Juha-Pekka Paavola
puh. 040 159 7767
juha-pekka.paavola@finess.fi

Henri Tuisku
puh. 040 187 3114
henri.tuisku@finess.fi

    * Pakollinen